Logo

•Баннер•
•Баннер•
Книга "ОЦІНКА ЛІСОРОСЛИННОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЗЕМЕЛЬ"

Скачати>> 

Державний комітет лісового господарства України
Український науково-дослідний інститут лісового господарства і агролісомеліорації імені Г. М. Висоцького Боярка 2010
Навчальний курс лекцій для слухачів Українського центру пiдготовки, перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв лiсового господарства «Укрцентркадриліс»
Навчальний курс лекцій з «Оцінки лісорослинного потенціалу земель» підготували: М. М. Ведмідь, кандидат сільськогосподарських наук, доцент, заступник голови Держкомлісгоспу України С. П. Распопіна, кандидат сільськогосподарських наук, завідувач лабора- торією лісового ґрунтознавства УкрНДІЛГА.
Рекомендовано до видання методичною радою «Укрцентркадриліс», протокол № 1 від 19 січня 2010 року.
Рецензенти: П. Г. Вакулюк, професор, заслужений лісівник України М. М. Дутка, начальник відділу лісовідновлення і лісорозведення Держкомлісгоспу України.

Оцінка лісорослинного потенціалу земель: Методичний посібник. – К.: «Видавничий дім «ЕКО-інформ», 2010. – 80 с.
© Держкомлісгосп України, 2010
© «Видавничий дім «ЕКО-інформ», 2010

УДК 630*114.5
ББК 43.4 В14 В14
УДК 630*114.5
ББК 43.4