Управління відходами – польський досвід

Закон і комплексна система від збору до переробки.

Група експертів з МБО «Екологія-Право-Людина» та ГО «Екологічні ініціативи» за фінансування Європейської Комісії в рамках проекту «Українське громадянське суспільство за європейське поводження з відходами» у 2017 році мала унікальну можливість ознайомитися з підприємствами та європейською системою управління Польщі.

Управління відходами у європейських країнах розпочинаються з добре прописаного, деталізованого, без юридичних колізій, законодавства. Законодавство у сфері поводження з відходами Польщі побудоване на принципах і вимогах директив ЄС, на яких базується законодавство країн-членів ЄС. Україна також має обов’язок приводити своє законодавство у відповідність до директив ЄС в рамках Угоди про асоціацію. З іншого боку, країни-члени ЄС мають певну свободу щодо конкретних механізмів досягнення цілей Директив, тому законодавство різних країн-членів ЄС може дещо відрізнятися в конкретних механізмах.

У Познані є два заводи щодо поводження з відходами: спалювання змішаних відходів та біокомпостування біорозкладних відходів (зелених і харчових).

Унаслідок спалювання відходів на фільтрах утворюється 3,5–4% золи, яка транспортується до Німеччини та захоронюється у соляних шахтах на глибині 700–800 м. Також у результаті спалювання відходів утворюється 25–30% шлаку, який передається спеціалізованому підприємству для будівництва доріг. За 2016 рік спеціалізованим підприємством перероблено та використано для будівництва доріг 1 млн 200 тис. тонн шлаковідходів, у тому числі, шлак з Познанської ТЕС та сміттєспалювального заводу. Звіт про моніторинг викидів від сміттє­спалювального заводу автоматично генерується за попередню добу та передається до Інспекторату охорони навколишнього середовища.

Сміттєспалювальний завод має укладену угоду з атестованою лабораторією, яка щоквартально здійснює контроль за діоксинами, фуранами та важкими металами.

Кожна гміна (громада) у Польщі повинна забезпечити роздільний збір відходів на фракції: папір, скло, метал, пластик та відходи, що біодеградують (зелені та харчові). Гміна також є відповідальною за збирання та передачу на перероблення небезпечних відходів. Законодавство передбачає створення гмінами об’єднання з управління відходами. Так, вісім гмін утворило управління відходами Познанcької агломерації (GOAP) 5. Згідно з планом управління відходами, відходи не можна вивозити за межі регіону. Проте, ця вимога не стосується окремих небезпечних відходів, підприємства з перероблення яких, відсутні в області.

З 29.12.2016 року розпорядженням Міністра охорони довкілля запроваджено обов’язковий роздільний збір біорозкладних відходів. Два підприємства, які збирають відходи в Познані, мають обладнані машини GPS і електронною вагою. Кожен окремий контейнер для збору відходів обладнаний чипом. GOAP і підприємства, які збирають відходи використовують електронну систему, що фіксує маршрут, збір відходів з контейнерів та їх транспортування на спалювання, компостування чи до пунктів переробки відходів. GOAP і підприємства, які збирають відходи, здійснюють контроль за переміщенням машин.

У Познані є 7 карт для захоронення побутових відходів. Нині експлуатується лише одна карта, 4 – закриті та рекультивовані. Карти для захоронення побутових відходів мають гідроізоляцію з плівки. Постійно на сміттєзвалищі здійснюється моніторинг води з-під гідроізоляційної підкладки. Згідно з законодавством, фільтрат сміттєзвалища не може контактувати з ґрунтом. Фільтрат з карт відводиться бетонованими обвідними канавами до двох резервуарів, а потім на очисні споруди потужністю 60 куб. м/добу. Очищення води на очисних спорудах відбувається методом зворотного осмосу. Після очищення вода відводиться у ставок, де розводиться риба.

Познанське сміттєзвалище, яке вичерпало терміни експлуатації, закрите та рекультивоване. На місці сміттєзвалища облаштовано дитячий майданчик, де проводяться навчання щодо поводження з відходами.

Біогаз із рекультивованих площ збирається за допомогою свердловин та генерується в електроенергію.

У Польщі є обов’язкова карта передачі відходів, яка видається підприємством-утворювачем відходів у трьох екземплярах. Утворювач відходів відповідає за подальшу долю відходів. У випадку, якщо утворювач відходів виявив, що підприємство, яке забирає відходи на перероблення чи інші операції, не здійснює діяльність або існують підозри щодо нього, то передає інформацію до прокуратури та інспекторату ОНС.

Комерційна компанія ZZO збирає біорозкладні відходи та забезпечує їхнє біокомпостування. На завод потрапляють відходи, які роздільно збираються мешканцями та підприємствами. Технологія компостування біорозкладних відходів проходить такі стадії: анаеробне і аеробне зброджування та стабілізацію. Загалом повний цикл компостування відходів відбувається упродовж 4,5 місяці. В результаті компост, що утворюється, просіюється через сито. Дрібна фракція використовується для вирощування квітів, вазонів, у сільському господарстві. Груба фракція відправляється для рекультивації сміттєзвалищ. Проте компост може містити важкі метали. Відповідно підприємство здійснює постійне дослідження фізичних і хімічних показників у компості. Результати досліджень направляються до Міністерства ОНС7.

У Познані працюють три стаціонарні та один мобільний пункти селективного збору відходів (PSZOK). PSZOK входить до структури GOAP, але управління ними здійснює ZZO. У пунктах селективного збору відходів PSZOK безоплатно приймається від мешканців понад 40 видів відходів, за винятком не сортованих відходів, великих меблів, автозапчастин, вогнегасників, промислових відходів, гіпсокартону, армованого скла, віконного пластику, азбесту. Від приватних підприємств зазначені пункти приймають відходи за окрему плату. ZZO укладає угоди з підприємствами, які переробляють певні види відходів.

Особлива увага у Познані приділяється очищенню стічних вод та використання осаду, як енергетичного ресурсу. Експлуатацію очисних споруд м. Познань забезпечує приватна компанія. Підприємства, що скидають стічні стоки на очисні споруди, повинні мати локальні очисні споруди та забезпечувати попередню очистку стоків. У випадку, якщо відсутні локальні очисні споруди, то підприємство доставляє стічні води автомашинами індивідуально. Відповідно здійснюється дослідження вмісту забруднюючих речовин у кожній партії стічної води, що подається автомашинами на очисні. З очисних споруд після очищення скид стічних вод здійснюється безпосередньо в річку, з якої місто Познань бере воду для господарсько-побутових потреб. На очисних спорудах установлено хроматограф для вимірювання показників запаху, у тому числі, метил меркаптану. Осад після первинних і вторинних відстійників направляється до збірників з метою ферментації. Біогаз, що утворюється внаслідок ферментації осаду, генерується трьома генераторами потужністю 1 МВт кожен.

Для очищення викидів в атмосферу встановлені фільтри з активованим вугіллям. Проводиться онлайн моніторинг викидів в атмосферу, дані автоматично передаються в Інспекторат охорони навколишнього середовища. Після ферментації осад відправляється на висушування. Орієнтовно утворюється 20% висушеного осаду з калорійністю 14 500 кДж/кг, який направляється на цементні заводи для спалювання або на підприємства, що виготовляють компост.

Як видно з наведеного матеріалу, у Познані розроблена цілісна система управління відходами, а не фрагментарна, як це пропонується в окремих регіонах України.

Першочерговим законом на порядку денному Верховної Ради України повинен стати рамковий закон про відходи. Проте на рівні областей ніхто не заважає вирішувати проблеми з відходами, а саме, розробити логістику управління відходами, запровадити роздільний збір органіки і небезпечних відходів, організувати логістику та переробку відходів, на які вже наявні технології, збудувати полігони побутових відходів та здійснити рекультивацію сміттєзвалищ, що перевищили обсяги захоронення відходів.

Олексій ВАСИЛЮК,
Газета “Природа і суспільство”

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Top