Час лісів

Історія лісового господарства України в датах.

Ми розповідали про історію лісового господарства в Україні за прадавніх часів, хрещення Київської Русі, коли пращури-язичники виділяли і суворо охороняли священні гаї і багатовікові дуби-велетні, під якими вони молилися Перуну та іншим богам, про період історії з VІI ст. до н. е. до VІ ст., коли було заборонено господарське використання лісів оборонного значення, з яких будувалися Змійові вали і засіки з повалених дерев для боротьби з кочовими народами, які постійно нападали на наші землі, як у другій половині І тисячоліття до н. е. було впроваджено вогняно-вирубну систему землеробства, як виникли рудні залізоробних підприємств, які майже до кінця XIX ст. працювали на деревному вугіллі. У цій частині ми ознайомимо вас із лісовим господарством ХХ ст. і до сьогодення.

У 1925 р. – ВУЦВК затвердив «Положення про державну лісову охорону». (надруковано в газеті «Вісті» 8.10.1925 p.).

5.06.1925 p. – Декрет РНК СРСР «Про лісомеліоративні роботи» – Наркомзем і його підрозділи на місцях були зобов’язані розширювати лісомеліоративні роботи.

31.12.1925 р. – Постанова РНК УРСР «Про затвердження положення про лісові дослідні заклади України».

27.05.1925 р. – прийнята постанова ВУЦВК та РНК УРСР про «Ліси трудового користування й про задоволення селянства лісами» – сільським громадам передали 1 681 685 десятин, з них з правом розкорчування 847 996 десятин деревостанів. (ЦДАВОВУ, ф.27, оп.2, сп.831).

21.10.1925 р. – колегія НКЗ УРСР схвалила «Положення про державну лісову охорону».

1925 р. – поділ України на 5 лісовпорядних районів і на чолі кожного з них поставили ревізора лісовпорядкування. Ці райони ліквідовано 12 березня 1935 р.

17.02.1926 р. – НКЗ УРСР затвердив «Правила про порядок ведення лісового господарства в селянських лісах». У складі ВУПЛу організовано Бюро лісів місцевого значення.

2.02.1928 р. – Постанова РНК СРСР «Про заходи по впорядкуванню лісового господарства» – передбачено організацію лісгоспів і ліспромгоспів, збільшення обсягів робіт із заліснення ярів та пісків і зрубів.

1928 р. – РНК СРСР прийняв постанову про необхідність ведення господарства на принципах єдиного плану. Затверджено план на першу п’ятирічку (1928–1933 pp.)

27.03.1929 p. – Рада праці і оборони прийняла план розвитку лісового господарства і лісової промисловості на 1928–1933 pp. головне завдання – повне забезпечення деревиною внутрішніх потреб і експортних поставок.

1929 р. – початок створення в Україні лісгоспів на базі збільшених лісництв.

5.12.1929 p. – Економрада СРСР затвердила «Положення про лісгоспи».

27.12.1929 р. – Рада праці та оборони СРСР прийняла постанову «Про організацію лісового господарства і лісової промисловості» – всі лісозаготівлі передано ВРНГ.

1929 р. – утворено Вищу раду народного господарства, яка в 1932 р. реорганізована в ряд всесоюзних наркоматів, зокрема 5.01.1932 р. організовано Наркомат лісової промисловості.

1929 р. – РНК СРСР прийняв постанову «Про об’єднання органів лісового господарства та лісової промисловості». ВУПЛ ліквідувано (січень 1930 p.). У складі НКЗ СРСР створено Головлісупр, якому підпорядкували ліси місцевого значення, а в НКЗ УРСР трест «Укрдержліс», діяльність якого поширювалася на степові і лісостепові райони України. Знач­ну частину лісгоспів перетворили в ліспромгоспи, а лісництва – на лісозаготівельні дільниці.

12.07.1929 р. – Рада праці і оборони СРСР прийняла постанову «Про організацію лісового господарства і лісової промисловості» – всі лісозаготівлі передано ВРНГ СРСР.

27.08.1929 р. – Рада праці і оборони СРСР прийняла постанову про організацію лісгоспів на базі збільшених лісництв.

26.10.1929 р. – Рада праці і оборони СРСР про передачу всіх заготівель «Союзліспрому» (ВРНГ СРСР), а також всіх лісів, зокрема і лісів місцевого значення та науково–дослідних установ.

7.12.1929 р. – ЦВК СРСР прийняв постанову про підпорядкування НКЗ УРСР Наркомзему СРСР.

23.12.1929 р. – РНК УРСР прийняв постанову про створення УкрНДІЛГ при НКЗ УРСР.

1929 р. – окружні лісові управління ліквідовано.

3.04.1930 р. – РНК УРСР прийняв постанову «Про реконструкцію сільськогосподарської справи» та організацію Всеукраїнської академії сільськогосподарських наук. Ліквідовано її в 1935 р.

1930 р. – скасовано плату за деревину на пні для державних підприємств.

3.11.1930 р. – РНК СРСР усі ліси країни, крім лісів місцевого значення, передали лісовій промисловості. Ліси поліської зони України і Північного Лісостепу потрапили в підпорядкування лісової промисловості. Планування та керівництво лісового господарства і лісової промисловості зосереджено у ВРНГ СРСР.

12.03.1931 р. – прийнято постанову президії Центральної контрольної комісії і Колегії Робітничо-селянської інспекції СРСР про реорганізацію лісгоспів у ліспромгоспи і передачу всіх лісів України Союзліспрому. Постановою вищезгаданих інстанцій 31 липня Союзліспром змушений був повернути тресту Укрдержліс 40 лісгоспів степової і лісостепової зон.

31.07.1931 р. – Президія Верховної Ради СРСР прийняла постанову про реорганізацію лісового господарства і лісової промисловості та поділ лісів на лісокультурну і лісопромислову зону.

11.03.1931 р. – Колегія НКЗ УСРР затвердила інструкцію з лісовпорядкування колгоспних лісів.

1931 р. – прийнято постанову Центральної контрольної комісії і колегії Робітничо-селянської інспекції СРСР про перетворення лісгоспів на ліспромгоспи, ліквідацію лісовпорядних районів і закріплення окремих партій лісовпорядників за ліспромгоспами (ЦДАВОВУ, ф.3467, оп.1, сп.801, арк. 44– 58).

1931 р. – УкрНДІЛГ реорганізовано в Український НДІ лісового господарства і лісової промисловості, а через кілька місяців – у Всесоюзний НДІ лісового господарства і агролісомеліорації.

1935 р. – інститут реорганізовано в УкрНДІЛГА.

1932 р. – початок утворення областей і ліквідації округів.

1932 р. – у складі НКЗ УРСР утворено бюро по лісовпорядкуванню.

1934 р. – у складі НКВС утворено відділ лісової охорони.

1932–1936 pp. – лісовою, деревообробною та меблевою промисловістю України керував уповноважений Наркомліспрому СРСР.

1936 р. – організовано Наркомат лісової промисловості УСРР (нарком В.Д. Кузьменко).

2.07.1936 p. – РНК СРСР прийняв постанову про виділення лісів водоохоронної зони та організацію Головлісоохорони при РНК СРСР. В Україні розпочалася організація лісгоспів. В УСРР керував лісами уповноважений Головлісо­охорони від РНК СРСР. У водоохоронній зоні України виділили захисні смуги вздовж великих річок, зокрема вздовж Десни в межах 20 км по обидва береги, Прип’яті – 6, Тетерева – 4 км тощо.

1937 р. – Головлісоохорона при РНК СРСР вирішила впровадити інвентаризацію одно- і дворічних лісових культур.

1939 р. – створення Української центральної лісової дослідної станції.

23.04.1943 p. PHK CPCP 23 квітня прийняв постанову № 430 про поділ лісів на три групи. Ліси України було віднесено до першої та другої груп.

1944 р. – у Харкові організовано Український науково-дослідний інститут лісового господарства підпорядкований Головлісоохороні СРСР, який у 1951 р. об’єднали з УкрНДІЛГА і підпорядкували МЛГ УРСР.

1946 р. – організовано Інститут лісу АН УРСР (у 1956 р. приєднано до УкрНДІЛГА).

25.03.1946 р. – Верховна Рада СРСР затвердила указ президії Верховної Ради УРСР про створення замість РНК УРСР Ради Міністрів УРСР.

1946 р. – прийнято Інструкцію для влаштування і ревізії водоохоронних лісів.

1951 р. – видано нову Інструкцію по лісовпорядкуванню (перевидавалася в 1964 і 1986 рр.).

1947 р. – організовано Всесоюзне аерофотолісовпорядне об’єднання «Ліспроект».

1947 р. – організовано Мінлісгосп СРСР та Мінлісгосп УРСР.

1948 р. – Серпнева сесія ВАСГНІЛ та розгром біологічних наук.

20.10.1948 р. – прийнято постанову ЦК ВКП(б) і Ради Міністрів СРСР «Про план полезахисних лісонасаджень, запровадження травопільних сівозмін, будівництво ставків і водойм для забезпечення високих та сталих урожаїв у степових і лісостепових районах європейської частини СРСР». Організовано Головне управління полезахисного лісорозведення при РМ СРСР.

1950 р. – введення попенної плати за деревину на пні.

1951 р. – УкрНДІАЛГ об’єднали з УкрНДІЛГА.

1953 р. – Постанова Ради Міністрів Союзу РСР від 20 квітня № 1144 про припинення робіт з захисного лісорозведення. Ліквідовано лісозахисні станції.

1953 р. – ліквідовано Мінлісгосп СРСР і Мінлісгосп УРСР та утворено Головне управління лісового господарства у складі Мінсільгоспу УРСР, утворено у складі облуправлінь сільського господарства управлінь лісового господарства.

26.01.1954 р. – лісгоспи реорганізовано в мехлісгоспи.

1957 р. – організація раднаргоспів. Об’єднання лісової промисловості і лісового господарства СРСР.

1959 р. – організовано Голов упрлісгоспзагу при РМ УРСР. Передано раднаргоспам ліситрьох карпатських областей і організовано в них лісокомбінати. У 22 областях організовано лісгоспи й обласні управління лісового господарства і лісозаготівель, підпорядкованих Головупрлісгоспзагу.

1959–1961 pp. – головною інспекцією лісів Мінсільгоспу СРСР. здійснювалося Державне управління лісами в СРСР.

1962–1965 pp. – Державний комітет з лісової, целюлозно-паперової, деревообробної промисловості і лісового господарства при Держплані СРСР.

1966–1988 pp. – Держкомлісгосп СРСР.

1988–1991 pp. – Державний комітет по лісу (Держкомлісгосп СРСР).

1962 р. – РМ УРСР прийнято постанову «Про створення захисних зон річок Дніпро, Десна і великих водосховищ для боротьби з ерозією ґрунтів».

1966 р. – організовано Міністерство лісового господарства УРСР.

20.11.1967 р. – прийнято постанову ЦК КПРС та РМ СРСР «Про невідкладні заходи по захисту ґрунтів від вітрової та водної ерозій».

23.01.1970 р. – прийнято постанову ЦК КПУ та РМ УРСР № 50 «Про створення закінченої системи полезахисних лісових смуг».

17.06.1977 р. – прийнято постанову VI сесії Верховної Ради СРСР дев’ятого скликання про затвердження «Основ лісового законодавства Союзу РСР та союзних республік».

1979 р. – Верховна Рада УРСР затвердила Лісовий кодекс УРСР.

1994 р. – затверджено Верховною Радою України нову редакцію «Лісового кодексу».

1994 р. – ліквідовано Мін­ліспром України, а лісокомбінати підпорядковано Міністерству промисловості України.

1995 р. – у трьох карпатських областях (Закарпатська, Чернівецька та Івано-Франківська) лісокомбінати реорганізовано в лісгоспи і створено обласні управління лісового господарства.

1997 р. – реорганізовано Мінлісгосп України в Держкомлісгосп (ДКЛГ) України.

1998 р. – перейменовано лісгоспзаги в лісгоспи, а обласні управління лісового господарства – у виробничі об’єднання.

2005 р. – реорганізовано обласні об’єднання лісового господарства в обласні управління.

2007 р. – прийнято Верхов­ною Радою України нову редакцію Лісового кодексу України.

2007 р. – перейменовано ДКЛГ України в Державний комітет лісового і мисливського господарства, а обласні управління лісового господарства – в обласні управління лісового і мисливського господарства.

2010 р. – перейменовано Державний комітет лісового господарства в Державне агентство лісових ресурсів.

Павло ВАКУЛЮК,
“Лісовий і мисливський журнал”

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Top