Флагман лісівничої освіти

Де і як навчають на лісівників.

Професія лісівника чи не одна з найстаріших у Європі. Офіційно її започаткували майже п’ять століть тому. Вперше лісова служба була створена за рішенням Венеціанського сенату в 1500 році.

Люди, які професійно стоять на сторожі гармонії і порядку в лісовому господарстві, давно і справедливо заслуговують глибокої поваги та високого авторитету.

Тому напередодні вибору майбутньої професії випускниками шкіл варто розглянути які ЗВО готують фахівців такого профілю. Аналізуючи дані, варто зазначити, що з кожним роком в Україні кількість ЗВО, які здійснюють підготовку фахівців відповідного профілю, стрімко зростає, а кількість абітурієнтів – зменшується.

Якщо ще недавно ключовими університетами, що здійснювали підготовку фахівців лісівничого профілю були Національний університет біоресурсів і природокористування України, Національний лісотехнічний університет України, то зараз в Україні вже 27 ЗВО готують фахівців за спеціальністю 205 «Лісове господарство». Така тенденція викликає значне занепокоєння, оскільки вже зумовила погіршення якості лісівничої освіти в національному масштабі. Наповнен­ня ринку праці некомпетентними кадрами з дипломом зі спеціальності «Лісове господарство», підготовлених на базі агрономічних чи біологічних кафедр значної частини ЗВО, часом із домінуванням у світогляді економічних критеріїв професійної діяльності та відсутністю системного підходу у веденні лісового господарства за сучасних умов глобальних еколого-економічних та соціальних викликів, призвела до погіршення престижу професії лісівника в суспільстві. Зараз тільки в класичних ЗВО із тривалою історією та в окремих новостворених підготовка фахівців лісової галузі направлена на формування екосвітогляду з домінуванням пріоритетів відтворення, збереження, примноження лісів та екологічно збалансованого використання лісових ресурсів з урахуванням інтересів теперішнього та майбутнього поколінь.

Варто зазначити, що такі ЗВО, як Національний університет біоресурсів і природокористування України та Національний лісотехнічний університет України, хоча і мають значне історичне минуле, однак нині концентрують лише трохи більше третини держзамовлення зі спеціальності «Лісове господарство» в Україні.

З наведених даних провідним закладом за обсягами підготовки фахівців для лісового господарства країни як у 2019 р., так і багато років поспіль є Національний університет біоресурсів і природокористування України (НУБіП України).

На базі Навчально-наукового інституту лісового і садово-паркового господарства (https://nubip.edu.ua) здійснюється підготовка фахівців освітніх ступенів (ОС) бакалавр і магістр. Навчальні плани підготовки бакалаврів, сформовані з урахуванням сучасних вимог до їх професійних компетентностей, складено для трьох спеціальностей: Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки., 206 – Садово-паркове господарство, 187 – Деревообробні та меблеві технології. Термін денної форми навчання за ОС «Бакалавр» для вступників на основі повної загальної середньої освіти становить 4 роки, заочної – 5 років. Для випускників технікумів і коледжів, які отримали диплом молодшого спеціаліста за спорідненими спеціальностями, існує окремий план підготовки бакалаврів з терміном навчання 3 роки (для спеціальності 187 «Деревообробні та меблеві технології» – 2 роки). Частина студентів заочної форми навчання ОС «Бакалавр» навчається в міжкафедральних навчальних лабораторіях на базі Лубенського і Малинського лісотехнічних коледжів із терміном навчання 3 роки. Окремі заняття проводяться дистанційно в режимі онлайн (як відеоконференція) з використанням сучасного телекомунікаційного обладнання.

Для поглиблення теоретичних знань студентів ОС «Бакалавр» зі спеціальності «Лісове господарство», «Садово-паркове господарство», «Деревообробні та меблеві технології» передбачено проведення навчальних та виробничих практик. Основною базою навчальних практик є ВП НУБіП України «Боярська лісова дослідна станція» (blds.com.ua), зокрема, сучасний навчально-науково-виробничий центр «Дзвінківський», лабораторії НУБіП України, відокремлені навчально-дослідні господарства університету. Частину навчальних практик студенти проходять на території Ботанічного саду НУБіП України, у Голосіївському парку м. Києва, підприємствах КО «Київзеленбуд», НПП «Голосіївський», у Національному еколого-натуралістичному центрі.

З метою підвищення якості підготовки фахівців в інституті розширюється практика навчання студентів, проходження виробничого стажування та підготовки бакалаврських і магістерських робіт у провідних закордонних закладах освіти, наукових установах, приватних фірмах і державних підприємствах.

Підготовку фахівців здійснюють 6 кафедр ННІ лісового і садово-паркового господарства, понад 30 кафедр університету, на яких працюють близько 50 професорів, докторів наук, 150 доцентів, кандидатів наук. Щорічно інститут випускає понад 450 бакалаврів і магістрів для лісового, садово-паркового господарства і деревообробних та меблевих технологій.

У результаті активної роботи з розвитку незалежних міжнародних схем лісової сертифікації на базі ННІ лісового і садово-паркового господарства в 2011 році відкрито Національне представництво FSC в Україні (https://ua.fsc.org/ua-ua), яке очолює доцент кафедри таксації лісу та лісового менеджменту П. Кравець.

Україна приєдналася до загальноєвропейського процесу сертифікації лісів за схемою PEFC. Виконавчим директором Асоціації «Національна Система Лісової Добровільної Сертифікації» є доцент кафедри таксації лісу та лісового менеджменту А. Оборська.

Результатом багаторічної співпраці науковців інституту з Глобальним центром моніторингу пожеж (GFMC), факультетом лісівництва та екологічних досліджень Єльського університету (YALEFES), Лісовою службою США (IPUSFS), Групою фахівців з лісових пожеж Європейської Економічної Комісії ООН/ФАО стало офіційне відкриття у 2013 р. на базі НУБіП України Регіонального Східноєвропейського Центру моніторингу пожеж (REEFMC). Очолив центр доктор сільськогосподарських наук, професор кафедри лісівництва С. Зібцев (https://nubip.edu.ua/node/9083).

Досить згадати випускників-лісівників, які стали міністрами лісового господарства – А. Солдатов, Б. Лук’янов, Рішард Дзялук (Польша), В. Байтала, В. Самоплавський, М. Колісниченко, В. Червоний. Також, особливою гордістю інституту є його випускник, всесвітньо відомий вчений-лісівник, професор Анатолій Зіновійович Швиденко, який у 2007 році був відзначений Нобелівською премією миру у складі міжнародної групи експертів з питань змін клімату (IPCC) і нині активно працює на міжнародній лісівничій ниві.

І хоч ставлення до лісового господарства в більшості наших громадян неоднозначне, а це, безу­мовно, впливає на діяльність не тільки лісової галузі, а й ЗВО, які здійснюють підготовку відповідних фахівців, НУБіП України продовжує бути лідером.

Сподіваймося, що в найближчому майбутньому пріоритетом у абітурієнтів буде навчальний заклад з якісною освітою й фаховими знаннями, перевага надаватиметься тим університетам, які сповідують згадані цінності уже багато років і здатні на високому рівні підготувати майбутні покоління фахових лісівників, яких будуть шанувати та поважати в суспільстві за їхнє прагнення примножити лісові ресурси для прийдешніх поколінь.

Підготував
Максим ЗЕЛЕНИЙ,
Газета “Природа і суспільство”

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Top