Smokey Bear мчить на допомогу

Досвід боротьби з лісовими пожежами у США та Німеччині.

Найсучасніші й найрозвинутіші лісові протипожежні служби – Лісова Служба США та Глобальний Центр моніторингу пожеж у Німеччині діляться досвітом профілактики та боротьби з лісовими пожежами.

З 2006 року Україна тісно спів­працює з Лісовою Службою США та Глобальним Центром моніторингу пожеж, м. Фрайбург, Німеччина, у напрямку удосконалення охорони лісів від пожеж, переходу на сучасні принципи управління пожежами, розробки національної лісопожежної політики та впровадження нових технологій у запобігання та гасіння пожеж. Координує згадану співпрацю Сергій Зібцев, професор кафедри лісівництва Національного університету біоресурсів і природокористування України, директор Регіонального Східноєвропейського центру моніторингу пожеж (REEFMC). У рамках цієї співпраці за дорученням Кабінету Міністрів України та за участі всіх зацікавлених міністерства та відомств проходять тестування окремі елементи двох провідних систем у гасінні пожеж Incident Command System (США) та EUROFIRE. У першу чергу, це стосується удосконалення порядку міжвідомчої взаємодії пожежних підрозділів при гасінні пожеж, підвищення безпеки лісових пожежників, організації першої атаки на пожежу та застосуванні нових підходів до гасіння пожеж. Упродовж 2016–2017 рр. відбулися три Національні координаційні наради щодо запобігання та гасіння пожеж у Зоні відчуження, а також тренінги лісових пожежників та пожежників ДСНС із залученням тренерів з Лісової Служби. З цієї точки зору цікаво дізнатися, які загальні принципи покладені у систему охорони лісів від пожеж у США та Німеччини, і як Україна краще може використати цей досвід.

Сполучені Штати Америки

Головною структурою, відповідальною за організацію боротьби з лісовими пожежами у Сполучених Штатах є Лісова Служба США, що займається координацією, проведенням досліджень у сфері запобігання лісовим пожежам, а також збором статистичних даних про пожежі. Координацією національних програм і поширенням знань про лісові пожежі також займається Національна координаційна група з лісових пожеж, що працює за підтримки Комітету з запобігання лісовим пожежам.

Організація гасіння лісових пожеж у США суворо регламентована з усіх питань. З метою підвищення ефективності дій з гасіння пожеж, у країні введено багато відповідних посад (170 пожежних професій) з чітким розподілом функцій, що дозволяє прискорювати процеси реагування на випадок виникнення пожеж.

Лісові пожежники забезпечені високоякісною дорогою екіпіровкою, а також мають високу заробітну плату. Зарплата тимчасових працівників за пожежонебезпечний сезон може досягати 15 тисяч доларів.

За категоріями лісові пожежі поділяються на п’ять типів. Для кожної категорії прописана відповідна кількість задіяних у гасінні осіб, техніки, та передбачені посади керівників гасіння пожежі.

Вищий допуск має «Area commander» – командир району. Таких фахівців у США всього чотири. Це координатори гасіння великих пожеж, осередки яких знаходяться на незначній відстані один від одного. Рангом нижче у ієрархії керівництва – командування «Incident commander type 1» (IC-1) – це керівники гасіння пожеж першого типу (що залучаються до пожежогасіння вищого ступеня складності пожеж). Щоб отримати такий допуск, командир IC-1 проходить усі службові щаблі кар’єрного зростання: рядовий пожежник, десантник, керівник групи, дивізіону, командир пожежогасіння третього типу (IC-3), потім IC-2 тощо. Кожен кваліфікаційний ступінь регламентований кількістю пожежних сезонів, тому час проходження до вищої ланки займає 18–20 років служби. Територіальні ознаки (кордони лісгоспів, штатів) у розрахунок не беруться. Отож така організація управління, при виникненні великих пожеж, дозволяє оперативно надавати технічні засоби, авіацію та здійснювати інші види постачання сил, задіяних для роботи на пожежах.

До боротьби із пожежами залучаються значні сили й не тільки зі складу пожежних підрозділів, але й із військових підрозділів, в яких зарезервовано багато спеціальної наземної та повітряної техніки, спеціально підготовленої для роботи в умовах лісових пожеж.

Окрім безпосереднього гасіння пожеж, велика увага приділяється також питанням ефективної організації таборів для пожежників, їх харчування, налагодження зв’язку та медичної допомоги.

Профілактика лісових пожеж

Профілактичні заходи включають у себе два основних напрямки робіт – пропаганда захисту лісів від пожеж серед населення і система контрольованих випалювань.

Основоположні принципи роботи лісоохоронних служб у питаннях розробки стратегії боротьби з лісовими пожежами спрямовуються на пропаганду питань пожежної безпеки серед людей, оскільки саме людський фактор є одним із головних причин виникнення як лісових, так й інших пожеж. У Сполучених Штатах серйозна профілактична робота з населенням поставлена на потік ще із кінця 40-х років минулого століття. Для цього розробляються загальнонаціональні та регіональні програми боротьби з пожежами, основні напрямки яких включають: інструктування членів добровільних пожежних дружин, проведення шкільних та громадських програм із захисту лісів від пожеж; розсилку пропагандистської літератури по школах і торгівельних центрах; проведення тематичних громадських заходів; випуск протипожежних радіо- і телепередач; налагодження особистих контактів працівників пожежної охорони з представниками найбільш небезпечних груп й, зокрема, туристами, залізничниками, особами, які спалюють сміття, відпочивальниками на природі, з представниками ЗМІ, рекламними агентствами тощо. У американських пожежників навіть розроб­лений спеціальний символ, який широко використовується у пропагандистській роботі – ведмідь Smokey Bear.

Контрольовані (планові) спалювання

Із 1994 року, для зниження кількості лісових пожеж, Лісові Служби США почали проводити планові профілактичні контрольовані випалювання. Це дозволяє знизити кількість горючого матеріалу в лісі, оскільки значна кількість мертвої деревини і підстилка часто сприяє переходу низової пожежі у верхову пожежу високої інтенсивності. При плануванні контрольованих випалювань широко використовуються методи комп’ютерного моделювання, спеціально розроблені для зниження вірогідності переходу планового випалювання у справжню пожежу.

Пожежне планування у США

Основним критерієм розвитку пожежного планування вважається підвищення ефективності дій. Іще до появи в арсеналі пожежників достатньої кількості авіації існувала система погодинного контролю. Вона передбачала підвищення ефективності роботи на всіх етапах операцій із гасіння пожеж для недопущення їх розростання на території понад чотири га (більше 15% пожеж). У 1971 р. було запроваджено «Положення про чотири гектари». У його новій редакції міститься перелік заходів для посилення профілактики, в першу чергу, у питаннях впровадження у дію планових випалювань. Це введено, передусім, для того, щоб також передбачити виконання заходів для організації пожежогасіння на площах, що не перевищують чотирьох гектарів. Особливо важливим було впровадження цього положення для неосвоєних місцевостей, де можливості гасіння пожеж, як правило, обмежені.

Головним завданням для фахівців, котрі займалися розробкою критеріїв при впровадженні нових напрямків, залишається – розширювати сферу діяльності пожежної охорони в цілому, не акцентуючи уваги на питаннях процесу боротьби з пожежами, за рахунок асиміляції нових завдань у рамках планування землекористування, із включенням у цю сферу запропонованих завдань із контрольованого випалювання горючого матеріалу в лісі.

Передові технології для гасіння пожеж

Іще у 2001 році NASA був розроблений спеціальний безпілотний літак Альтус II.

Контрольований із землі апарат може на низькій висоті протягом 24 годин облітати місця стихійного лиха, передаючи при цьому пожежникам через штучний супутник Землі зображення із даними про температуру у сфотографованій місцевості. На основі цих даних можна досить швидко (упродовж однієї доби) скласти достовірну топографічну карту місця пожежі, з подальшим її використанням при плануванні дій.

У тому ж 2001 р. був запущений і перший супутник «Avstar-1», призначений головним чином для детальних спостережень за погодними явищами і лісовими пожежами у масштабах усієї планети. Через півроку після запуску першого супутника, запустили інший – «Astro Vision Inc.» (з тієї ж серії), з якого можна було щохвилинно отримувати зображення з певної території. Після цього у людства з’явилося значно більше можливостей для спостереження за поширенням лісових пожеж, розвитком гроз і ураганів, ходом виверження вулканів, тобто для зниження ризиків при реагуванні на пожежі чи інші надзвичайні ситуації природного характеру.

Комп’ютерні симуляції пожеж

Симулювання поширення й інтенсивності пожеж на «цифрових ландшафтах» здійснюється на основі даних про рослинність і рельєф місцевості, одержаних із супутників, а також із довідок про погоду в регіоні.

Робота добровольців

Лісові Служби США спершу скептично ставилися до цієї діяльності, хоча нині сприяє й підтримує добровольців у роботі. На сьогодні добровольці відповідають за спостереження на пожежних вежах. Одна з найбільших таких громадських об’єднань працює у національному лісопарку Сан-Бернардіно. Вона налічує 400 добровольців, які використовують сім спостережних веж.

Німеччина

Загальна площа лісів Німеччини становить 10 млн га. Лісові масиви там сильно фрагментовані, оскільки вони досить щільно межують із сільськогосподарськими угіддями. Порівняно незначна площа лісів і висока щільність населення, наявність якісних лісових доріг є головним чинником, що дозволив місцевій владі федерації створити ефективну систему нагляду за лісами. Щорічно в Німеччині горить від 500 до 1000 га лісу, отож там лісові пожежі не завдають серйозного клопоту.

Профілактика пожеж

Кожного літа органи місцевої влади поширюють через ЗМІ інформацію про категоричну заборону розведення вогню у лісах. Окрім цього, на теми запобігання лісовим пожежам проводяться спеціальні заняття у навчальних закладах.

Системи відеоспостереження

Із 2007 р. у лісових масивах землі Бранденбург впроваджено системи відеоспостереження за пожежами. Система Fire Watch допомагає лісівникам і пожежникам оперативно реагувати на загорання й організовувати гасіння пожеж ще на початкових стадіях.

У лісових масивах Бранденбурга на 112 пунктах спостереження рівномірно встановлені відеокамери. Тільки одна відеокамера, встановлена на вежі, може вести обстеження на площі близько 10 тисяч га лісу. Інформація, яку передають ці камери, контролюється у 10 спеціально створених для цього пунктах. Камери також забезпечені автоматичними детекторами диму. У кожному контрольному пункті чергують по п’ять співробітників, які оцінюють ступінь небезпеки виникнення пожежі. Свої дії вони координують із іншими співробітниками лісництв та відомств, а також ухвалюють рішення про методи гасіння пожеж чи щодо усунення задимлення.

Добровільні пожежні загони

Професійні бригади пожежників існують тільки у великих містах ФРН. Гасінням лісових пожеж займаються добровільні пожежні загони, до яких входять жителі навколишніх населених пунктів. Хоча робота самих пожежників не оплачується, держава надає добровольцям фінансову допомогу, а їхні загони повністю укомплектовуються сучасною технікою.

* Ведмідь Smokey Bear – талісман Федеральної лісової служби США

Підготував Ігор ШТОНЬ,
“Лісовий і мисливський журнал”

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Top