Про що шумить британський ліс

Велика Британія: особливості ведення лісового господарства та перспективи співпраці з Україною.

Особливості господарювання та досвід для українських лісівників

Для Великої Британії характерна комплексна система управління лісового господарства, яка реформується, але після проведення реформи характеристики комплексної моделі управління будуть збережені. Лісове господарство є унікальним сектором економіки, зокрема, щодо розподілу повноважень між Урядом Великої Британії, Урядами Шотландії, Англії, Північної Ірландії та Уельсу та відповідно їхніми Лісовими Комісіями.

Після завершення реформи розподіл повноважень виглядатиме наступним чином:

Урядом (відповідним Мініст­ром, до відання якого належить лісове господарство) приймаються основні політичні рішення та затверджуються основні політичні документи стосовно розвитку лісового господарства. Лісові політики Шотландії, Англії, Північної Ірландії та Уельсу різняться, оскільки є дещо відмінними пріоритети та завдання лісового господарства. До речі, поняття «Міністерства» у Великій Британії та Україні мають значні відмінності, оскільки у Великій Британії це більш подібно до секретаріату Міністра чи департаменту.

Лісовими Комісіями приймаються та затверджуються питання реалізації лісової політики, розробляються та затверджуються нормативно-правові акти стосовно ведення лісового господарства, забезпечується контрольно-дозвільні функції щодо всіх лісокористувачів, надання грантів на лісорозведення та інші лісогосподарські операції, забезпечується координація ведення лісового господарства у державних лісах (підприємства лісового господарства є незалежними юридичними особами), опікуються питаннями лісової освіти та підвищенням кваліфікації, проводять наукові дослідження, суспільні та освітні заходи. Структура Лісових Комісій збереглась із часу їх формування у 20-х роках минулого століття. Керівним органом Лісових Комісій є Рада лісових комісарів. Лісові комісари номінуються на посаду і повинні мати відповідний досвід та кваліфікацію. Голова Лісової Комісії є Головою Ради лісових комісарів і обирається на трирічний період з правом продовження ще на три роки, термін не може бути більше дев’яти років. Комісари отримують заробітну плату від Уряду, але можуть мати свій власний бізнес або займатися іншою оплачуваною роботою. Сама Лісова Комісія має управляючого, який керує у межах компетенції виконанням поточної роботи. Рішення щодо здійснення міжнародного співробітництва приймаються на рівні Великої Британії, але окрема Лісова Комісія може бути вповноважена на виконання тих чи інших міжнародних дій.

Лісівники Шотландії не прибирають сухостій із лісу

Наявність значної кількості приватних власників лісу вимагає виважених підходів до реалізації лісової політики, тому у Великій Британії затверджений стандарт збалансованого управління та стандарти щодо ведення лісового господарства з метою надання окремих екосистемних послуг, наприклад, для забезпечення якості води, запобігання наслідкам зміни клімату тощо.

Разом з цим, представниками Лісової Комісії зазначалося, що приблизно 30% приватних лісів перебувають у занедбаному стані. В основному це стосується власників, які мають невеликі ділянки лісу, для яких вартість ведення лісового господарства більша, ніж дохід лісового господарства.

Методи ведення лісового та мисливського господарства

За останні 100 років Великобританія значно збільшила площу лісів – від 4% у 1920 році лісистість країни зросла до 13%. Але є тенденція зниження обсягів лісорозведення – якщо у 1980-х роках створювалось до 30 тис. га лісових культур щорічно, то зараз це 6–7 тис. га на рік. Фахівці Лісової Комісії зазначали, що тенденція створення хвойних монокультур була хибною і нині вони вивчають можливість зміни технології створення лісових культур. У цьому зв’язку для них є цікавим досвід України. Необхідно зауважити, що на відміну від України, у Шотландії останнім часом локальні породи використовуються мало. Для прикладу, дуже широко розповсюджена канадська ялина, інтродуцент з Північної Америки. Ця порода вважається швидкоростучою, але за фізичними властивостями поступається ялині звичайній.

Пластикові тубуси – захист насаджень листяних порід дерев на площі лісорозведення

Відмінною від української є також практика

проведення рубок догляду – шотландці не регулюють повноту насадження, тобто є середньовікові насадження з повнотою 0,5 і насадження з повнотою 0,9.

розробки та затвердження лісовпорядних планів – плани розробляються безпосередньо власниками/лісокористувачами та затверджуються Лісовою Комісією, Лісова Комісія є також відповідальною за проведення контролю виконання планів.

системи виділення та управління охоронними територіями – незважаючи на факт, що Національні парки є юридичними особами, ліси не вилучаються у постійних лісокористувачів, а останні мають право здійснювати суцільні рубки. Після проведення державним лісогосподарським підприємством екологічної оцінки, рубки проводяться навіть на території, що визнана об’єктом культурної спадщини і внесена до кількох списків особливо значущих охоронних територій Європи.

ведення мисливського господарства – у разі проведення депопуляції тварин, наймаються контрактники для проведення відстрілів.

надання державної підтримки на лісорозведення – грант покриває затрати на обгородження території, підготовку ґрунту, садіння, захист саджанців, проведення доглядів до змикання насадження. У випадку приватної власності власник землі укладає контракт із спеціалізованою фірмою, яка розробляє технічне завдання на роботи, отримує необхідні дозволи та відповідає за проведення робіт. У разі залісення території власник землі отримує скидки на сплату земельного податку. Але якщо роботи із залісення виконані неякісно, власник повинен за свій рахунок провести роботи з реконструкції насадження.

оборот рубки – незважаючи на несприятливі умови росту, оборот рубки становить 60 років по більшості хвойних порід.

Організація наукового та освітнього процесу у шотландських лісівників

Питаннями лісової науки опікується спеціальний структурний підрозділ Лісової Комісії, що має окремі структурні одиниці по всій країні. Напрямки наукових досліджень затверджуються Лісовою Комісією. Основною метою прикладних досліджень є підготовка обґрунтування політичних рішень щодо лісового господарства. Разом з цим, дослідження мають практичний результат. Наприклад, покращення властивостей саджанців ялини з метою закладки постійної лісонасіннєвої плантації для отримання високоякісного насіння, яке буде використане як для місцевих лісогосподарських підприємств, так і продано на експорт. Крім того, наукові підрозділи опікуються питаннями інноваційного розвитку галузі.

Лісова освіта. Освітні заклади у Великій Британії та, зокрема, Шотландії є комплексними, тобто і вищу освіту (магістр, бакалавр), і середню технічну освіту, і робітничу освіту можна отримати в одному навчальному закладі. Науковими розробками освітні заклади не займаються, освіта до рівня бакалавра є безкоштовною. Студент може вступити до магістратури лише після того, як тему його роботи замовить відповідне підприємство (лісове чи промислове), яке потім буде впроваджувати результати магістерської роботи.

Працівник Лісової Комісії Шотландії демонструє результати селекційної роботи

У Шотландії високорозвинені роботи з оцінки властивостей деревини (зокрема, ведеться розробка рекомендацій щодо удосконалення породного складу в умовах зміни клімату), але немає системи підготовки фахівців з деревообробки. Тому, шотландська сторона висловила зацікавленість у розробці українською стороною курсу з технології деревообробки англійською мовою для дистанційного навчання студентів та зацікавлених фахівців Шотландії. Цікавими для України є також підходи до лісівничої освіти у Великій Британії. Студент після першого курсу має впродовж одного року стажуватися на лісогосподарському підприємстві (Лісова Комісія надає таку можливість). Після цього студент або повертається до освітнього закладу та продовжує лісівниче навчання, або має право змінити спеціалізацію.

Лісова Комісія Шотландії останнім часом відчуває брак фахівців державної служби, оскільки молодь більш зацікавлена у роботі на виробництві. Тому, Лісовою Комісією розроблена та впроваджена спеціальна програма, у рамках якої обираються кращі студенти, які стажуються на різних ланках управління впродовж трьох років, після чого мають пріоритетну можливість обійняти керівні посади у державній службі. У рамках програми проводяться щорічні конференції, де такі студенти обмінюються досвідом та звітують про результати своєї роботи.

Перспективи співпраці з лісівниками Шотландії

Шотландська сторона зацікавлена у вивченні українського досвіду з питань технології створення змішаних лісових насаджень, ведення лісового господарства у широколистяних насадженнях, досвід України, насамперед, у дослідженні шкідників, хвороб та засобів боротьби з ними. Організація курсів підвищення кваліфікації для викладачів Укрцентр­кадриліс. Шотландську сторону цікавить можливість організації стажування студентів на державних лісогосподарських підприємствах України.

З українського боку є зацікавленість у кращому ознайомленні з досвідом Великої Британії з питань запобігання наслідкам змін клімату, адаптації до них та налагодження співпраці з громадськістю та суспільством. Україна і Шотландія зацікавлені у поглибленній співпраці та проведенні регулярних обмінів досвідом.

ДОВІДКОВО

Лісова площа Великої Британії складає три млн га, що становить 13% території (у Шотландії 17%). За останні 100 років дві третини державних лісів були продані у приватну власність, але на даний час процес передачі власності зупинений через те, що сам факт передачі лісів державної власності у приватні руки викликає супротив суспільства, яке занепокоєне тим, що не зможе повною мірою користуватись корисними властивостями лісів. Крім того, суспільство не довіряє якості управління приватних власників, оскільки у зв’язку зі значним скороченням лісової площі у останнє тисячоліття Велика Британія втратила традиції класичного лісівництва. Відновлення лісового покриву та традицій почало відбуватись на початку минулого століття після створення Лісової Комісії.

Роман НОВІКОВ,
“Лісовий і мисливський журнал”

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Top