Як передати землю

Полезахисні лісові смуги, а також колгоспні ліси потребують господаря.

Останнім часом точиться багато дискусій навколо механізму передачі земель, зайнятих полезахисними лісовими смугами, у комунальну власність. Ця проблема стосується також і лісів колишніх колективних сільськогосподарських підприємств, які не надані у користування.

Правову основу щодо передачі земель сільськогосподарського призначення (несільськогосподарські угіддя), а саме: полезахисних лісових смуг, а також лісів колишніх колективних сільськогосподарських підприємств, які не надані у користування, у комунальну власність становлять Конституція України, Земельний і Лісовий Кодекси України, Закони України «Про меліорацію земель», «Про оцінку впливу на довкілля», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні», Концепція розвитку агролісомеліорації в Україні (Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 вересня 2013 р. № 725-р), План заходів щодо реалізації концепції розвитку агролісомеліорації в Україні (Розпорядження КМУ від 18 червня 2014 р. № 582-р), Питання передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну власність об’єднаних територіальних громад (Розпорядження КМУ від 31 січня 2018 р. № 60-р), Про затвердження Порядку проведення інвентаризації земель та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України (Постанова КМУ від 5 червня 2019 р. № 476) та інші закони й нормативно-правові акти.

Питання передачі земель сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну власність об’єднаних територіальних громад (ОТГ) врегульоване розпорядженням Кабінету Міністрів України № 60-р від 31 січня 2018 року. Цим розпорядженням доручається Держгеокадастру розпочати з 1 лютого 2018 року передачу усіх земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності в комунальну власність відповідних об’єднаних територіальних громад, крім тих земельних ділянок, які не можуть бути передані у комунальну власність. У випадку якщо земельні ділянки не сформовані, Держгеокадастру доручається забезпечити їх формування шляхом інвентаризації. Передача зазначених земельних ділянок у комунальну власність відповідних об’єднаних територіальних громад здійснюється згідно зі статтею 117 Земельного кодексу України.

Зазначимо, що на сьогодні об’єктивна інформація про стан ПЛС у державі відсутня і під час земельної реформи ця важлива складова українських агроландшафтів лишилася поза увагою. Внаслідок довготривалої невизначеності правового статусу ПЛС, більшість з них залишилася без догляду та охорони, що призвело до погіршення їх стану та часткового знищення.

До Земельного кодексу України було внесено зміни, згідно з якими з 01.01.2019 земельні ділянки, зайняті ПЛС, які обмежують масив земель сільськогосподарського призначення, мають передаватися у постійне користування державним або комунальним спеціалізованим підприємствам, або в оренду фізичним та юридичним особам з обов’язковим включенням до договору оренди землі умов щодо утримання та збереження таких смуг і забезпечення виконання ними функцій агролісотехнічної меліорації.

Для забезпечення належного утримання та збереження ПЛС, передусім, необхідно провести їх інвентаризацію, що передбачено Концепцією розвитку агролісомеліорації в Україні, схваленою Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 вересня 2013 р. № 725-р. та Планом заходів щодо реалізації Концепції розвитку агролісомеліорації в Україні, схваленого Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 червня 2014 р. № 582-р.

Інвентаризація земель здійснюється згідно з Постановою КМУ від 5 червня 2019 р. № 476 «Про затвердження Порядку проведення інвентаризації земель та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України».

Інвентаризація безпосередньо ПЛС має забезпечувати, поряд із визначенням їхньої таксаційної характеристики, оцінку лісомеліоративного стану насаджень та передбачати можливість у подальшому розроблення комплексу заходів щодо проведення доглядів за ПЛС, спрямованих на продовження життєвого циклу ПЛС (строку експлуатації). Догляд за ПЛС передбачено проектом Правил утримання та збереження полезахисних лісових смуг, розташованих на землях сільськогосподарського призначення, які встановлює Кабінет Міністрів України, згідно з яким, землекористувачі мають проводити заходи для підвищення меліоративної ефективності, продуктивності та біологічної стійкості ПЛС. Такі заходи повинні плануватися під час проведення лісовпорядкування ПЛС із урахуванням результатів їх інвентаризації.

Згідно зі ст. 12 Лісового кодексу України громадяни та юридичні особи України можуть безоплатно або за плату набувати у власність у складі угідь селянських, фермерських та інших господарств замкнені земельні лісові ділянки загальною площею до 5 гектарів. У користування на умовах оренди можуть передаватись земельні ділянки площею понад 5 га у складі угідь селянських, фермерських та інших господарств відповідним громадянам та юридичним особам із встановленням відповідної плати за землю.

Рішення про надання у постійне користування земельних ділянок, вкритих лісовою рослинністю, приймає Головне управління Держгео­кадастру в Харківській області. Після цього необхідно провести лісовпорядкування переданих у користування земель, зайнятими лісовими насадженнями.

З урахуванням викладеного вище, приводимо алгоритм передачі земель сільськогосподарського призначення (несільськогосподарські угіддя), а саме: полезахисних лісових смуг, а також земель лісогосподарського призначення, а саме: лісів колишніх колективних сільськогосподарських підприємств, які не надані у користування, у комунальну власність:

1. Провести інвентаризацію таких земель – виконати землевпорядні роботи, визначити межі ділянок із прив’язкою до географічних координат (відповідно до «Порядку проведення інвентаризації земель»), оцінити сучасний стан і функціональну здатність захисних лісових смуг;

2. Виготовити та затвердити технічну документацію з інвентаризації земель;

3. Визначити юридичну особу, в користування якої будуть передані земельні ділянки, вкриті полезахисними лісовими смугами. Такими особами можуть бути комунальні підприємства, створені ОТГ;

4. Передати земельні ділянки у постійне користування відповідній юридичній особі (згідно ст. 122 Земельного кодексу України);

5. Юридичній особі провести реєстрацію права користування земельними ділянками;

6. В наступні роки необхідно забезпечити лісовпорядкування в таких лісах з метою розробки системи заходів, спрямованих на забезпечення підвищення їхньої функціональної здатності, а також відновлення, утримання, збереження і охорони запровадити систему моніторингу за ними як складової загальної системи моніторингу лісів.

Наталя ВИСОЦЬКА,
УкрНДІЛГА,
Микола ЛЮБЧИЧ,
Харківське ОУЛМГ,
Газета “Природа і суспільство”

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Top