Від держпрограм до біоекономіки

Лісова політика Фінляндії.

Продумане і добре організоване лісове господарство забезпечує Фінляндії стале лісокористування. На сьогодні частка країни у світовому виробництві продукції з деревини перевищує 5%, а експорт високоякісного паперу – 25%. Чим характерна фінська лісова політика і які інструменти використовуються для успішного розвитку галузі?

Під наглядом держави

Територія Фінляндії становить близько 30,5 млн га, з яких ліси займають майже 22 млн га, тобто, лісистість країни перевищує 70%. При цьому, 3 млн га земель зайняті малопродуктивними лісами, приріст на яких – 0,1–1,0 куб. м деревини. Під Національними парками і заповідниками – трохи більше 1,5 млн га (6,5% покритої лісом площі). З усього лісового масиву Фінляндії 60% припадає на приватні ліси, державна частка лісу становить 25%. Решта 15% належать місцевим громадам, церквам тощо.

Щодо запасів деревини за породами, фінські ліси розподіляються приблизно таким чином: сосна – 46%, ялина – 36%, береза – 15%, інші породи – 3%. Слід зазначити, що близько третини території Фінляндії займають болота і торфовища. І хоча значна частина їх була поступово осушена для потреб сільського і лісового господарства, майже половина заболочених територій так і залишилася незайманою.

Лісову політику Фінляндії значною мірою визначають Міністерство охорони довкілля та Міністерство фінансів. Крім того, лісова політика формується також і під впливом Міністерств торгівлі і промисловості, праці та зовнішніх зв’язків. «Державна лісова програма Фінляндії» визначає економічні, екологічні та соціальні аспекти сталого розвитку лісового господарства. Зокрема вона передбачає збільшення запасу деревини на 10%, щорічний приріст деревини на 12% та зростання обсягів лісозаготівель на 20%. При цьому, програма зорієнтована на природне поновлення лісу і в середньому воно вже становить не менше 34% загального обсягу лісовідновлених площ. Одним із ефективних інструментів лісової політики є екологічна сертифікація лісів, яка здійснюється під егідою Національної Ради сертифікації лісів, до якої входять організації, що представляють інтереси різних груп населення.

Приватна частка фінських лісів у більшості представлена невеликими власниками. Площа одного приватного господарства становить у середньому близько 32 га. Більше 320 тис. приватних лісовласників володіють ділянками лісу площею до 2 га.

Державні органи також здійснюють контроль за веденням лісового господарства в приватних лісах, а також за продажем лісових земель, що перебувають у приватній власності. Контроль продажу лісових земель здійснюють також лісові асоціації, без дозволу яких приватні власники не мають права продавати лісові ділянки площею більше 2 га. В приватних лісах обсяги лісокористування регулюються їх власниками. Держава не встановлює для них розрахункової лісосіки і віку рубання деревостанів, за винятком випадків, коли ліси виконують важливі захисні та інші суспільні функції.

Деревообробна промисловість

Лісова промисловість, без перебільшення, є однією з визначальних для фінської економіки. Сьогодні продукція лісової галузі становить п’яту частину від вартості всієї продукції промислового виробництва Фінляндії та залишається важливою статтею експорту. В країні налічується близько 50 заводів з виробництва паперу, картону та целюлози, більше 200 великих лісопильних виробництв та значна кількість невеликих заводів із випуску деревних плит, фанери, меблів та інших деревообробних підприємств.

Слід відзначити, що питома вага продукції первинної обробки в загальному обсязі ринку деревообробної галузі Фінляндії є вищим у порівнянні з іншими країнами ЄС, де основна частина виробництв спеціалізується на вторинній переробці деревини. Фінська деревообробна промисловість значною мірою залежить від експорту, оскільки лише чверть її продукції йде на внутрішній ринок. За даними Євростату, за останні роки частка деревообробної промисловості у загальному обсязі експорту Фінляндії становила близько 5%.

Попри те, що фінські ліси становлять лише 0,5% світових лісових ресурсів, країна досить давно посіла провідні позиції на ринку целюлозно-паперової продукції. Целюлозна промисловість Фінляндії, крім власне целюлози, виробляє механічну деревну масу, а також макулатурну масу шляхом переробки використаного паперу і картону. При цьому частка целюлози з хвойних порід становить трохи більше половини від всього виробництва, решта припадає на березову деревину.

Значна частка продукції паперової промисловості – це журнальна, газетна, пакувальна, шпалери, гігієнічний папір та інший папір спеціального призначення. Слід відзначити, що фінська паперова галузь спеціалізується на випуску високоякісної друкованої продукції і паперу, яка користується популярністю в усьому світі. Сьогодні на целюлозно-паперову промисловість припадає більше 60% вартості всього лісопромислового виробництва Фінляндії, при цьому понад 90% її продукції йде на експорт: 70% спрямовується на європейський ринок, близько 11% – до країн Азії і 5% – до Північної Америки.

Біомайбутнє фінських лісів

Конкурентоспроможності продукції фінської лісопромисловості на глобальних ринках сприяли, крім раціонального та ефективного підходу до використання лісового ресурсу, також і постійні інвестиції в наукові розробки і нові технології виробництва. Кожен раз при зміні кон’юнктури фіни намагалися швидко адаптуватися до нової ситуації, щоб за короткий промі­жок часу перейти на випуск нової продукції. Сьогодні в усьому світі глобальна економіка стрімко переходить на абсолютно новий етап розвитку. Так, кілька років тому з’явився такий термін як біоекономіка, який визначає економіку, пов’язану з виробництвом і переробкою біоресурсів, а також із масштабним застосуванням біотехнології. На сьогодні біоекономіка вже доволі міцно закріпилася у лісовому секторі багатьох розвинутих країн, зокрема, і Фінляндії. Біомаса стала сировиною для виробництва деревних і паперових виробів, тканин, пластмас, біонафти і навіть «розумної» упаковки, яка контролює строк придатності харчової продукції. Прикладами новітніх продуктів із деревної біомаси є також паперові цінники з дистанційним управлінням, звукове обладнання і автомобільні деталі з композитних матеріалів, гнучкі екрани з наноцелюлози і багато іншого. У Фінляндії компанія Metsa Group побудувала перший у світі завод біопродукції нового покоління, який буде виробляти, крім високоякісної целюлози, також й інші різні біопродукти, такі як: соснову олію, скипидар, біокомпозити, біогаз, генераторний газ і сірчану кислоту. Сучасне технологічне обладнання заводу дозволяє також організувати супутнє виробництво текстильних волокон і лігніну.

Крім того, сьогодні у Фінляндії також розвиваються багато інших, хоча й менш значних проектів у галузі біотехнологій на основі деревини, які перебувають на різних стадіях реалізації. З деревини і деревної сировини підприємства виробляють різні продукти, такі як: біогаз, біовугілля і піролізна нафта. Застосовуючи біотехнології у лісовій галузі, фіни намагаються не тільки максимально використати цінний ресурс, але й зберегти довкілля.

Олександр КОЗКА,
Газета “Природа і суспільство”

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Top