Як уникати конфлікту інтересів

Згідно з офіційними даними Державного агентства лісових ресурсів України, у першому кварталі 2019 року встановлено 408 фактів несвоєчасного подання, неподання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Для порівняння – у 2018 році за весь рік було виявлено 813 таких фактів. Також, за словами головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції Держлісагентства Жанни Потапенко, сьогодні чи не найголовнішим питанням є конфлікт інтересів – заборона роботи близьких осіб та невжиття заходів щодо недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів. Оскільки за кожною цифрою – люди, їхні долі та професійний шлях, важливо ще раз розібратися в причинах виникнення цих порушень та нагадати алгоритм дій для запобігання корупції.

– Жанно Олександрівно, розкажіть, будь ласка, з якими основними проблемами стикається лісова галузь у частині дотримання лісового законодавства?

– Потрібно наголосити на своєчасності подання декларацій. Статтями 3, 45 Закону України «Про запобігання корупції» визначено, що державні службовці, в тому числі, державна лісова охорона та посадові особи юридичних осіб публічного права, у разі наділення організаційно-розпорядчими чи адміністративно-господарськими функціями, зобов’язані щорічно подати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, зазначивши в ній інформацію, визначену у статті 46 Закону.

Крім щорічної, Законом передбачено ще три типи декларацій суб’єкта декларування, зокрема: декларація суб’єкта декларування, який припиняє діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, що подається не пізніше дня такого припинення, а якщо припинення зазначених функцій відбулося за ініціативи роботодавця, декларація подається не пізніше двадцяти робочих днів з дня, коли суб’єкт декларування дізнався чи повинен був дізнатися про таке припинення; декларація суб’єкта декларування, який припинив діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, або іншу діяльність, зазначену у підпунктах «а» і «в» пункту 2, пункті 5 частини першої статті 3 Закону, що подається до 00 годин 00 хвилин 01 квітня року, наступного за звітним роком, у якому було припинено таку діяльність; декларація суб’єкта декларування, який є особою, що претендує на зайняття посад, зазначених у пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини першої статті 3, і подає декларацію відповідно до частини першої статті 45 Закону (щорічну декларацію).

Відповідно до пункту 3 Порядку перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій, затвердженого рішенням НАЗК від 06.09.2016 № 19, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 15.11.2016 № 1479/29609, перевірка факту подання декларацій та повідомлення НАЗК про випадки неподання чи несвоєчасного подання декларацій покладаються на уповноважений підрозділ (особу) з питань запобігання та виявлення корупції відповідного органу, або інший структурний підрозділ такого органу (відповідальний підрозділ (особа)), визначений керівником органу.

Слід зауважити, що порушення вимог фінансового контролю є правопорушенням, пов’язаним із корупцією, за яке передбачено кримінальну (стаття 366-1 КК України), адміністративну (стаття 172-6 КУпАП) і дисциплінарну відповідальність.

Найглобальнішим питанням є конфлікт інтересів.

Я у звіті на колегії згадувала ст. 27 Закону України «Про запобігання корупції» про заборону роботи близьких осіб, проте вона є більш превентивною і не стосується того випадку, коли наступає відповідальність за дію в умовах реального конфлікту інтересів – дають один одному доручення, вказівки, підписують акти виконаних робіт, звіти і взагалі будь-які документи, сфера дії яких перетинається під час виконання ними посадових обов’язків. За це наступає відповідальність – у незалежності від того, яка місцевість – сільська, гірська. Люди притягаються до відповідальності (стаття 172-7 КУпАП порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів), і після того, як буде підтверджено, що посадові особи діяли в умовах реального конфлікту інтересів, складається протокол та направляється до суду, в разі винесення рішення щодо притягнення посадової особи до адміністративної відповідальності, ця особа вноситься до реєстру осіб, які вчинили корупційне правопорушення або правопорушення, пов’язане з корупцією. Проте слід зазначити, що відповідно до частини другої статті 62 Закону України «Про запобігання корупції» особа, яка вчинила корупційне правопорушення або правопорушення, пов’язане з корупцією, однак судом не застосовано до неї покарання або не накладено на неї стягнення у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, пов’язаними з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, або такою, що прирівнюється до цієї діяльності, підлягає притягненню до дисциплінарної відповідальності у встановленому законом порядку. Звичайно, надалі це не дуже приємна «мітка» для просування по службі чи зміни місця роботи.

– Чи достатньо правових знань у працівників лісової галузі?

– Я по можливості збираю і проводжу семінар про відповідальність за недотримання вимог антикорупційного законодавства. Якщо люди, які працюють разом, є близькими особами і їх службові повноваження перетинаються, у них виникає реальний інтерес. Вони зобов’язані повідомити не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли дізнались чи повинні були дізнатись про наявність у них реального чи потенційного конфлікту інтересів свого безпосереднього керівника. Відповідно до частини третьої статті 28 безпосередній керівник особи або керівник органу, до повноважень якого належить звільнення/ініціювання звільнення з посади протягом двох робочих днів після отримання повідомлення про наявність у підлеглої йому особи реального чи потенційного конфлікту інтересів, приймає рішення щодо врегулювання конфлікту інтересів, про що повідомляє відповідну особу. Це можуть бути заходи зовнішнього контролю, може – усунення від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішень чи участі в його прийнятті, обмеження доступу до інформації, перегляд обсягу службових повноважень, здійснення повноважень під зовнішнім контролем, переведення, звільнення особи у зв’язку з наявністю конфлікту інтересів (у залежності від ситуації, бо їх насправді є дуже багато). Проте найголовніше – це не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів, а вжити заходів щодо недопущення реального і потенційного конфліктів. Також, якщо у особи наявні сумніви щодо наявності в неї конфлікту інте­ресів, вона зобов’язана звернутися за роз’ясненнями до НАЗК, якщо особа не отримала підтвердження про відсутність конфлікту інте­ресів, вона діє відповідно до вимог, передбачених у Законі України «Про запобігання корупції». В разі отримання особою підтвердження від НАЗК про відсутність конфлікту інтересів, така особа звільняється від відповідальності, якщо у діях, щодо яких вона зверталася за роз’ясненнями пізніше було виявлено конфлікт інтересів.

Наголошу, що дуже важливо проводити роз’яснювальну роботу – частіше збирати працівників, пояснювати і наголошувати на тому, що потрібно дотримуватись вимог антикорупційного законодавства і запобігати вчиненню особами корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією задля їх же репутації та авторитету. На жаль, на сьогодні я бачу, що в людей дуже мало інформації про те, що таке взагалі конфлікт інтересів та що робити в разі його виникнення.

Зазначу, що на сьогодні 86 підприємств, які належать до сфери управління Держлісагентства, підпали під дію вимог статті 62 Закону України «Про запобігання корупції». На 85 підприємствах введено в штатний розпис посади «Професіонал з антикорупційної діяльності» або «Уповноважений з антикорупційної діяльності» та затверджено антикорупційні програми на 2019 рік. Одним із найголовніших завдань уповноважених осіб з антикорупційної діяльності є вжиття заходів до виявлення конфлікту інтересів та сприяння його усуненню, конт­ролювання дотримання вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів. Станом на кінець І кварталу 2019 року 36 підприємств, які належать до сфери управління Держлісагентства, та підпадають під дію вимог статті 62 Закону України «Про запобігання корупції», не виконали вимоги чинного антикорупційного законодавства в частині призначення Уповноважених з антикорупційної діяльності.

Наслідком цього є зниження рівня організаційного забезпечення та контролю за здійсненням заходів запобігання корупції в таких юридичних особах, оскільки уповноважені відповідно до покладених на них завдань розробляють та проводять заходи щодо запобігання корупційним правопорушенням, а також здійснюють контроль за їх проведенням.

Оксана МИКОЛЮК,
Газета “Природа і суспільство”

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Top