Де наздоганяємо, а де й випереджаємо

Заповідність лісових територій в Україні збільшилась у 4 рази.

Збереження, примноження і стале використання біорозмаїття екосистем стало одним із ключових пріоритетів екологічної політики більшості країн ЄС. Одним із показників успіхів у цьому напрямку є співвідношення площ природоохоронних (заповідних) зон до загальної території. Відсоток заповідання лісів в Україні (16,6%) перевищує відповідний показник європейських країн.

Різноманіття, приведене до стандартів

Природно-заповідна мережа є важливим компонентом для екологічно збалансованого розвитку будь-якої країни. Базовими показниками такого розвитку є площа заповідних територій, їх категорії, встановлені згідно з класифікацією Міжнародного союзу охорони природи (МСОП), а також наявність планів їх розширення та збереження, прийнятих на державному рівні. Зі середини минулого століття кількість і площа охоронюваних природних територій у світі постійно зростала і на сьогодні збільшились майже вдвічі. За даними Програми охорони навколишнього середо­вища ООН – ЮНЕП, сьогодні під охороною перебуває понад 12% поверхні суходолу. Низка країн Західної та Центральної Європи демонструють досить високу частку територій, що належать до заповідних.

Значення природоохоронних територій продовжує зростати. Так, у 15 країнах ЄС працює програма «NATURA 2000», у рамках якої пріоритет надається створенню мережі природоохоронних територій в країнах, які входять до його складу. Кожна держава вправі вибирати методи, способи та механізми збереження природи на своїй території, при цьому вони мають функціонувати в рівновазі з багатьма напрямками економіки і соціального життя.

Зокрема у Великій Британії ключову роль у системі охорони природних зон і збереження природи відіграє прийнятий ще у 1949 році Акт «Про національні парки і доступ у природну зону». Слід відзначити, що особливістю 17-ти національних парків країни є те, що в більшості з них продовжують жити місцеві жителі, завдяки чому в них охороняються не окремі компоненти природи, а в цілому весь устрій життя і традиції, включаючи виробництво і побут.

Для Німеччини характерний розподіл природоохоронних територій на категорії, які між собою тісно пов’язані:
– заповідники (3,8%);
– національні парки (2,9%);
– ландшафтні заказники;
– пам’ятки природи;
– біосферні резервати;
– біотопи, що охороняються законом.

Відповідно до Закону про охорону природи Польщі встановлено дев’ять форм охорони природи, кожна з яких відіграє важливу роль у природоохоронній системі країни і має свою специфіку використання. Серед них найбільшими та найважливішими є:
– національні парки (23) – 314,6 тис. га;
– природні заповідники (1486) – 1 657,3 тис. га
– ландшафтні парки (122) – 2606 тис. га
– території заповідних ландшафтів (396) – 7 096,9 тис. га
– екологічні території (7 539) – 51,84 тис. га.

Для порівняння, наведемо класифікацію існуючих природоохоронних територій Німеччини, Великої Британії, Польщі та України за категоріями МСОП.

Слід відзначити, що класифікація природоохоронних територій України, загалом, дуже близька до категорій МСОП, хоча й має свою специфіку.

Світові тренди

Україна робила і робить певні кроки у розвиток національної мережі природоохоронних територій, в першу чергу, об’єктів природно-заповідного фонду (ПЗФ), які за останні десятиліття були наближені до світових тенденцій. Завдяки цьому, площа ПЗФ України зросла більш як удвічі, проте вона є недостатньою і залишається значно меншою, ніж у більшості країн Європи. Сьогоднішній загальний показник заповідності 6,6% не лише поступається європейським нормам, але й не відповідає вимогам Основних засад (стратегії) державної екологічної політики України на період до 2020 року», прийнятих у 2011 році. Згідно з ними, у 2015 році площі ПЗФ мали досягати 10% від загальної території країни, а у 2020-му – 15%. Як вбачається, досягнути таких показників на сьогодні не вдається.

У лютому поточного року прийнято новий документ – Основні засади (стратегія) державної екологічної політики України на період до 2030 року (вступає в дію з 01.01.2020 р.), яким скориговано показники у цьому напрямку (відносно базового 2015 року), та встановлено нові, очевидно, більш реалістичні, плани.

Між тим, далеко не всі ділянки можуть набути статусу природоохоронних територій згідно з євростандартами. В пріоритеті території, що мають природне походження, яких в Україні залишилося не так вже й багато. Слід зазначити, що створення природоохоронних територій на окремих ділянках лісових масивів є світовим трендом і одним із ключових механізмів збереження їх біологічного різноманіття. Сьогодні майже 12% світових лісів вже відносяться до таких територій і класифікуються згідно з категоріями МСОП.

В Україні вже заповідано 16,6% лісів, підпорядкованих Держліс­агентству. Слід відзначити, що за роки незалежності держави площа територій та об’єктів ПЗФ на лісових землях збільшилася в 4 рази й у 2018 році досягла 1 314 тис. га.

Відсоток заповідання лісів в Україні перевищує відповідний показник європейських країн. Це свідчить про те, що у лісовому господарстві країни створені більш жорсткі критерії щодо принципів господарювання і вони повною мірою відповідають вимогам Всеєвропейської стратегії збереження біологічного і ландшафтного різноманіття. На сьогодні у підпорядкуванні Держлісагентства 6 природних заповідників, 6 національних природних парків і 1 господарство-парк, а також 1492 заказники площею понад 649 тис. га, 1158 пам’яток природи площею 135 тис. га, 33 регіональних ландшафтних парки площею 177,3 тис. га, 560 заповідних урочищ площею 84,6 тис. га, 16 дендрологічних парків площею 0,4 тис. га, 47 парків-пам’яток садово-паркового мистецтва площею 3,6 тис. га.

Тим не менш у цілому Україна все ще має низький відсоток заповідності території серед країн Європи і повинна його поступово збільшувати. Отже, якщо Україна має намір йти в Європу, то нам доведеться не лише приводити своє екологічне законодавство до евростандартів, але й робити реальні дії щодо збереження довкілля, зокрема, і в питанні розширення ПЗФ.

Олександр КОЗКА,
Газета “Природа і суспільство”

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Top