За вимогами стандарту

FSC стандарт контрольованої деревини для України в контексті європейських вимог до законності походження лісопродукції.

Необхідність запобігання та ефективної боротьби з незаконними рубками та оборотом незаконно заготовленої деревини знаходить відображення у міжнародному законодавстві, зокрема, у регламенті Європейського Союзу 995/2010.

Євроінтеграційна спрямованість політики України також визначає важливість вимог щодо забезпечення сталості та законності походження лісопродукції, які є складовою Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Задля практичної реалізації зазначених пріоритетів важливим є застосування ефективних інструментів як на національному рівні (законодавчих, фінансово-економічних), так і відповідні бізнес-рішення компаній, які є відповідальними перед довкіллям та суспільством.

У системі лісової сертифікації FSC стандарт контрольованої деревини FSC-STD-40-005 V3-1 є одним із добровільних інструментів, який спрямований на гарантування того, що деревина та вироби з неї походять із відповідально керованих джерел. Такий стандарт визначає вимоги, яких мають дотримуватися компанії, що мають FSC сертифіковані ланцюги постачання, для виробництва і продажу FSC контрольованої деревини та/або продукції FSC Mix. Для включення зазначеними компаніями у систему їх закупівель деревини від лісогосподарських підприємств, які не є FSC сертифікованими, необхідно підтвердити, що така деревина не належить до неприйнятних категорій, якими є: 1) незаконно заготовлена деревина; 2) деревина, заготовлена з порушенням традиційних прав і прав людини; 3) деревина з лісів, в яких особливі цінності для збереження опиняються під загрозою через господарську діяльність; 4) деревина з лісів, які перетворюються на плантації та категорії земель інші, ніж лісогосподарського призначення; 5) деревина з лісів, в яких вирощують генетично модифіковані дерева.

На тепер в Україні сертифікованими за вимогами стандарту FSC-STD-40-005 V3-1 є більше 10 компаній . Потреба задоволення попиту на сертифіковану сировину за обмеженої її пропозиції у світі підвищує актуальність застосування цього стандарту в рамках лісової сертифікації.

Задля підтвердження того, що деревина не належить до неприйнятних категорій та може бути включена у систему закупівель, компанії-власники FSC сертифікатів ланцюга постачання зобов’язані застосовувати систему заходів стосовно оцінки та зменшення ризику утворення неприйнятних категорій деревини та їх потрапляння у ланцюги постачання – систему належної перевірки (далі – СНП). Зазначена система охоплює такі три складові: отримання та документування визначених стандартом категорій інформації про лісоматеріали та продукцію з деревини; наявність та практичне застосування процедур оцінювання та зменшення ризику, пов’язаного із походженням лісоматеріалів та змішуванням їх із неприйнятними вхідними матеріалами у ланцюгу постачання (рис. 1).

Зокрема в рамках СНП важливим є наявність у компаній доказів законності походження лісоматеріалів та відсутності ризику у ланцюгу постачання. Тому, якщо підприємства лісового господарства, які не є утримувачами FSC сертифікатів, бажають бути постачальниками FSC контрольованої деревини, то вони мають надати згоду на застосування компаніями стосовно них СНП, забезпечивши доступ компаній до доказів своєї відповідності, як потенційних постачальників контрольованої деревини, застосовним вимогам стандарту FSC-STD-40-005 (а саме, доступ до необхідних документів, територій, виробничих потужностей). Запитувана у підприємств лісового господарства інформація в рамках застосування до них СНП компаніями переважно є відкритою для доступу згідно із законодавством України.

Задля оцінки ризику, по­в’язаного із походженням лісоматеріалів, застосовуються FSC національні оцінки ризиків контрольованої деревини. Розроблена FSC національна оцінка ризиків контрольованої деревини для України FSC-NRA-UA V1-1 (далі – НОР) дозволяє ідентифікувати ті території України, які можуть бути джерелом потенційної загрози утворення неприйнятних категорій деревини та потрапляння її у ланцюги постачання у процесі закупівель, а також визначає систему контрольних заходів з метою зменшення ризиків утворення таких категорій деревини (рис. 2).

Результати FSС національної оцінки ризику контрольованої деревини для України свідчать про наявність визначеного ризику для категорій 1–4 контрольованої деревини та низького ризику для категорії 5 контрольованої деревини. Така оцінка незалежними експертами здійснювалася в рамках кожної категорії контрольованої деревини за індикаторами на основі інформації, отриманої з відкритих джерел, у тому числі, звітів дослідницьких і неурядових організацій, публікацій ЗМІ, нормативно-правової бази України. Де доречно, для оцінки ризику використано функціональні шкали, якими передбачено або різний рівень ризику для лісів, які відрізняються за певними ознаками (наприклад, належністю до різних форм власності та підпорядкування тощо), або різні контрольні заходи та верифікатори залежно від оцінених загроз.

Практичне використання НОР для України полягає тому, що за умови оціненого за індикатором ризику як визначеного, компанії зобов’язані застосувати контрольні заходи задля його зменшення, здійснюючи перевірку потенційних постачальників контрольованої деревини – підприємств лісового господарства – із використанням як розроблених у НОР, так й інших доречних верифікаторів. Лише зниження ризику за всіма індикаторами категорій контрольованої деревини, де він згідно з НОР для України є визначеним, дозволяє здійснювати закупівлю деревини у підприємств лісового господарства як FSC контрольованої.

Розглядаючи FSС національну оцінку ризику контрольованої деревини для України в контексті європейських вимог до законності походження лісопродукції, необхідно наголосити, що індикатори категорії 1 контрольованої деревини стосуються усіх складових застосовного законодавства, що відповідає процедурам із питань законності походження деревини в рамках регламенту ЄС 995/2010. При цьому FSС національна оцінка ризику контрольованої деревини здійснюється на основі ширшого переліку індикаторів, аніж оцінка ризиків у рамках зазначеного регламенту ЄС, підтверджуючи загалом як аспекти законності, так і сталості лісозаготівель. Результати НОР для України в рамках категорії 1 свідчать про визначений ризик для 67% індикаторів. Подібна ситуація є характерною і для сусідніх країн, наприклад, за результатами Централізованої національної оцінки ризику для Румунії за категорією 1 ризик є визначеним для 52% індикаторів, для Болгарії – 86% індикаторів. При цьому згідно з результатами Централізованої національної оцінки ризику для Білорусі, а також для Польщі за категорією 1 ризик є визначеним лише для 5% індикаторів, для Словаччини – 19%, Литви – 10%, Латвії – 5% .

Вимоги та процедури стандарту FSС контрольованої деревини та регламенту ЄС 995/2010 охоплюють як рівень лісоуправління (законність управління в лісах, де здійснюють лісозаготівлю), так і контроль ланцюга постачання. В рамках обох ініціатив передбачено застосування заходів та процедур системи належної перевірки (збору інформації, оцінювання ризику, його зменшення), налагодження ланцюга постачання лісопродукції задля підтвердження законності її походження. Таким чином зазначене свідчить про гармонізацію підходів, покладених в основу системи FSС контрольованої деревини, зокрема, відображених у FSС національній оцінці ризику контрольованої деревини для України, та європейських вимог щодо законності походження лісопродукції. При цьому відповідність вимогам та процедурам стандарту FSС контрольованої деревини в рамках регламенту ЄС може бути, передусім, незалежним свідченням, що підтверджує зниження ризику та законність походження лісопродукції.

Зростаючі вимоги до законності і сталості походження продукції з України на зовнішніх ринках пояснюються високими міжнародними індексами корупційних ризиків, низьким рівнем правозастосування та появою досліджень щодо значного обсягу незаконних рубань. Така тенденція зберігатиметься, а експортери лісопродукції з України стикатимуться з європейськими вимогами щодо процедур оцінки та зниження ризиків незаконного походження деревини або ж ¬щодо її постачання в статусі FSC сертифікованої. По суті це підтверджується включенням НОР до переліку рекомендованих джерел при впровадженні застосовних процедур в рамках EUTR. Надання операторам європейського ринку необхідних їм підтверджень зі сторони деревообробних, лісоторгових компаній, вимагатиме і від підприємств лісового господарства прозорості, відкритості їх діяльності, готовності співпрацювати у цьому контексті задля уникнення втрати ринків збуту.

Удосконалення практики лісокористування відповідно до вимог FSС стандартів, які стосуються відповідального лісогосподарювання, є невід’ємною складовою підвищення конкурентоспроможності підприємств лісового господарства з огляду як на євроінтеграційний вектор розвитку України, так і з урахуванням сучасних еколого-економічних та соціальних викликів суспільству.

Павло КРАВЕЦЬ,
Оксана ПАВЛІЩУК,
“Лісовий і мисливський журнал”

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Top