СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ЛІСІВНИКІВ

Завдання галузевих профспілок у сучасних умовах 

6 травня 2014 р. у м. Боярці відбувся третій пленум ЦК Профспілки працівників лісового господарства України. У роботі пленуму взяли участь Голова Державного агентства лісових ресурсі України Черняков Валерій Вікторович, радник Голови Гутник Андріян Юрійович та заступник Голови Федерації профспілок України Драп’ятий Євген Михайлович. Голова ЦК Профспілки Кривов’язий Степан Йосипович у доповіді зупинився на питаннях поточного стану лісогосподарської галузі та першочергових завданнях профспілки в сучасних умовах.

 

Голова ЦК Профспілки Степан Кривов’язий на третьому пленумі працівників лісового господарства України відзначив, що пленум проходить у дуже непростий час як для країни, так і для галузі. В умовах антикризових заходів, які направлені на економію коштів і подолання бідності, профспілкові організації галузі сьогодні, як ніколи, спрямовують свої зусилля на здійснення громадського контро­лю за додержанням трудового законодавства, на питання захисту соціально-економічних прав та інтересів працівників, додержання норм міжнародного й національного законодавства та принципів соціальної справедливості.

 

Галузева угода між Державним агентством лісових ресурсів України і галузевою профспілкою – це нормативний акт, який регулює виробничі, трудові та соціально-економічні відносини, узгоджує інтереси працівників і власників на лісогосподарських підприємствах сфери управління Держлісагентства України. Прийняті за цією угодою зобов’язання та домовленості обов’язкові, тому всі вони застосовані, як мінімальні гарантії, під час укладання колективних договорів на 2014 р. майже на всіх лісогосподарських підприємствах, установах та організаціях.

Сприяння розвитку виробництва – одне з основних завдань галузевої угоди та колективних договорів лісогосподарських підприємств. 

Підтвердженням дієвості соціального партнерства на підприємствах є те, що за підсумками минулого року і І кварталу 2014 р. у лісовій галузі України успішно виконано державні завдання зі створення і вирощування молодих лісів, забезпечено належний рівень ведення господарства в лісовому фонді Держлісагентства, збільшено обсяги реалізації лісопродукції в порівнянні з попереднім роком.

Як результат – у 2013 р. своє­часно виплачувалася заробітна плата працівникам, рівень якої в цілому по галузі зріс на 10% порівняно з 2012 р.

Заробітна плата – головний показник соціального характеру. Станом на 1 квітня 2014 р. середньомісячна заробітна плата становила 3099 грн по галузі. Проте в більшості підприємств лісостепової та степової зони вона значно нижча. А на даний час викликає занепокоєння затримка виплати навіть такої зарплати. 
На більшості підприємств лісової галузі проводиться значна робота із забезпечення належних умов праці. У 2013 р. понад 35 млн грн було направлено на фінансування заходів з охорони праці. Та роботу з охорони праці прийнято оцінювати рівнем виробничого травматизму, а цей показник, на жаль, залишається високим. У 2013 р. на виробництві сталося 48 нещасних випадків, серед яких вісім смертельних.

Значну роботу з координації робіт і контролю за виконанням заходів, спрямованих на збереження здоров’я і працездатності людей у процесі праці, проводять обласні управління і підприємства. А профспілковим комітетам необхідно більше приділити уваги виконанню умов угоди і колдоговорів зі здійснення громадського контро­лю за станом охорони праці на підприємствах, щоб своєчасно виявляти проблемні ситуації, які часто ще фіксують контролюючі органи, співпрацювати із керівниками щодо розв’язання питань розвитку виробництва за умов впровадження безпечних методів організації праці. Спільно працювати над тим, щоб незадовільний стан охорони праці не лягав важким тягарем на економіку підприємства і, тим самим, на добробут працівників колективу.

Соціальні показники безпосередньо залежать від економічної стабільності підприємств. 
Про високу віддачу колективних договорів свідчить той факт, що на запровадження непередбачених законодавством гарантій і соціально-побутових пільг працівникам і членам їх сімей більшістю підприємств спрямовуються значні кошти. Зокрема надаються одноразові грошові допомоги до державних, професійних свят, ювілейних, пам’ятних дат, виплачується матеріальне заохочення працівникам у разі виходу на пенсію. Виділяються також кошти на лікування, на ритуальні послуги та інші потреби працівників.

Кошти профспілки направляються переважно на матеріальну допомогу працівникам, а підприємств – на вирішення житлових проблем, оздоровлення працівників, проведення культурно-масових заходів.
Але, на жаль, щодо цих питань кращі показники мають ресурсні області, незадовільними вони залишаються переважно по степових підприємствах. 

Працівники лісу – активні учасники галузевих заходів із фізичної культури і спорту. Характерною особливістю всіх культмасових і спортивних заходів є фінансова підтримка підприємств. Активна участь усіх – це традиція лісівників, яка гідна наслідування. 
Протягом минулого року, як і в попередні, працівники ЦК Профспілки за участю керівників обласних профорганів провели цілий ряд перевірок щодо трудового законодавства та інших нормативних актів як юридичного, так і економічного характеру. За отриманими матеріалами, виявлено окремі порушення вимог законодавства 
з питань прийняття та звільнення з роботи, ведення трудових книжок, надання відпусток і відкликання 
з них, оплати праці, залучення до роботи у вихідні та святкові дні, виконання колдоговорів тощо. Значна частина підприємств ще не забезпечує установлення тарифних ставок і окладів працівникам, розрахованих відповідно до вимог Закону України «Про оплату праці» та норм Галузевої угоди. 
За інформацією обласних проф­органів, у порядку здійснення громадського контролю за додержанням законодавства про працю, на підприємствах галузі, профспілковим активом у 2013 р. було проведено 467 перевірок, зокрема з територіальною інспекцією Держпраці – 48 та спільно з органами прокуратури – 2 перевірки. 
У результаті виявлено 622 випадки порушень, за допущення яких було притягнуто до дисциплінарної відповідальності 22 особи. 
Часто грубо порушуються права профспілки. При повній відсутності заборгованості з виплати заробітної плати, роботодавці, як і раніше, не виконують свій обов’язок щодо створення умов для діяльності профспілкових організацій у частині перерахування профвнесків, утриманих із зарплати працівників. 

Станом на 1 січня 2014 р. заборгованість по перерахуванню проф­внесків становила 2945,4 тис. грн.
Найгірша ситуація в Бучацькому та Тернопільському лісгоспах Тернопільського облуправління.
Окрім цього, на ефективність виконання усією профспілкою правозахисних функцій негативно впливає неправомірна позиція окремих роботодавців щодо небажання підтримувати належні партнерські відносини з профорганами.
Профспілку надзвичайно турбує питання значного скорочення працівників галузі протягом останніх років. Звичайно, оптимізація чисельності здійснюється завдяки покращенню технічного оснащення підприємств, здійсненню більшості робіт приватними структурами, але ж ми, як профспілківці, в першу чергу, повинні піклуватися про збереження трудових колективів і захист працівників галузі.

Голова ЦК Профспілки звернувся до керівника Держлісагентства з пропозицією приймати рішення щодо реорганізації галузі та скорочення працюючих у ній за погодженням із Центральним комітетом Профспілки працівників лісового господарства України.
Які ж першочергові завдання стоять перед галузевою профспілкою?

Враховуючи реальний стан економіки, який не дає можливості фінансово забезпечити зростання існуючих у країні соціальних стандартів у 2014 р., оскільки протягом року не передбачається збільшення мінімальної заробітної плати, наше першочергове завдання – зберегти трудові колективи, консолідувати свої зусилля, щоб захистити трудові права працівників та не допустити зниження рівня соціального захисту найбільш незахищених категорій працівників.

Разом із роботодавцями організувати виробничий процес так, щоб заготовляли і вивозили деревину штатні працівники державних лісогосподарських підприємств, а не робітники з приватних структур. Ставити питання перед Урядом країни щодо забезпечення підприємств державними коштами на проведення лісокультурних заходів.
Ми очікуємо від нового керівництва галузі практичних кроків для підвищення престижності галузі. В умовах жорсткої економії коштів розподіл бюджетних коштів має бути чітким і прозорим, з урахуванням ресурсних можливостей того чи іншого регіону. 
Виконуючи свою захисну функцію, керівники обласних організацій Профспілки взяли активну участь в обговоренні доповіді Голови ЦК профспілки і намагалися привернути увагу керівництва галузі, вищестоящого профспілкового органу до проблем галузі, які хвилюють спілчан.

В обговоренні виступили голови обласних профорганізацій: Хмельницької (Ковальчук Т.А.), Рівненської (Сідлецький О.С.), Тернопільської (Рибачук Л.Ф.), Донецької (Шебалков О.В.), Кіровоградської (Токарчук В.М.), Сумської (Шпакович М.М.), Херсонської (Глод М.М.), Івано-Франківської (Хомишин І.М.), Вінницької (Івацко І.Д.) 

Детально йшлося про існуючі проблеми галузі та пропозиції щодо шляхів їх вирішення, зокрема:
♦ проблемним залишається рівень заробітної плати, який хоч і зростає, але невисокий, особливо на підприємствах південного регіону та в держслужбовців обласних управлінь лісового та мисливського господарства;
♦ максимальне збереження трудових колективів, залучення штатних працівників підприємств до виконання лісокультурних та інших робіт;
♦ вирішення житлових питань, зокрема виділення земель для забудівлі
♦ вирішення проблеми оздоровлення працівників галузі, дітей; 
♦ звернутися до Уряду з питанням щодо повернення фахових навчальних закладів у галузь;
♦ ініціювати звернення до Верховної Ради України щодо прискорення прийняття удосконаленого Закону України «Про колдоговори» та Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про благодійництво та благодійну діяльність»;
♦ проаналізувати доцільність введення електронного обліку деревини на всю заготовлену лісопродукцію та врахувати зарубіжний досвід під час його введення;
♦ виконання вимог норм Галузевої угоди щодо перерахування підприємствами утриманих профспілкових внесків;
♦ найактуальнішим на сьогодні є питання фінансування лісогосподарської галузі, яке затримується через те, що не підписано паспорт бюджетної програми;
♦ на всіх посадах лісової галузі повинні працювати лише професіонали, призначення яких повинно здійснюватися відповідно до кваліфікаційних вимог; це стосується також керівників підприємств, установ та організацій; 
♦ розглядати на Колегії Держлісагентства за участю представників профспілки питання виконання Галузевої угоди та колдоговорів підприємств;
♦ під час підписання контракту з керівником підприємства розглядати інформацію про виконання підприємством норм Галузевої угоди, наданої облпрофорганізацією;
♦ поновити введення до складу Колегії Держлісагентства Голови ЦК галузевої профспілки, а голів обласних профорганізацій – до складу колегій облуправлінь. 

Вислухавши всі виступи регіональних представників Профспілки лісового господарства, Голова Держлісагентства Валерій Черняков першочергово пояснив ситуацію щодо фінансового незабезпечення виконаних обсягів весняних лісокультурних робіт, яка склалася в галузі станом на 6 травня, та поінформував, що причиною несвоєчасного фінансування є затримка з підписанням паспорта бюджетної програми 1901060 «Ведення лісового і мисливського господарства, охорона і захист лісів у лісовому фонді», який в даний час перебуває на підписанні в Міністра фінансів і найближчим часом буде підписаний.

Керівник галузі відзначив, що необхідно по максимуму продавати товар, а не сировину, тим самим гарантуючи нові робочі місця. Слід ламати корупційні схеми, відрізати фірми, через які вівся тіньовий бізнес. Щоб це все викорінити, без кадрових ротацій не обійтися. 

Аби позбутися ганебного тавра, лісівнича галузь буде працювати лише в правовому полі та прозоро в усьому.
Радник Голови Гутнік А.Ю. повідомив, що в даний час аналізують діяльність підприємства «Укрлісконсалтинг». Крім того, проводиться аналіз доцільності введення електронного обліку всіх видів лісопродукції та вивчається питання його здешевлення. 

Пленум ухвалив постанову з урахуванням усіх пропозицій.

Профспілківці сподіваються на тісну співпрацю з роботодавцями на користь лісу та його працівників.

Наш кор.
© “Лісовий і мисливський журнал”
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Top