СЕРТИФІКАЦІЯ – ВИМОГА ЧАСУ

Співпраця з громадськістю удосконалює ведення лісового господарства
 
З метою приведення лісового господарства у відповідність до міжнародних стандартів, вдосконалення існуючої системи управління лісовим господарством, створення кращих можливостей для продажу лісової продукції, незалежною аудиторською компанією SGS упродовж 2011–2014 років у державних лісогосподарських підприємствах було проведено сертифікацію лісів, оцінку відповідності ведення лісового господарства в лісах управління критеріям та принципам FSC (Лісової наглядової Ради). 
 
У подальшому компанія SGS здійснює наглядовий аудит з лісової сертифікації. При проведенні аудиту основна увага звертається на спів­працю лісогосподарських підприємств з екологічними, громадськими організаціями та органами місцевого самоврядування. Вжиття заходів щодо забезпечення соціального захисту працівників на підприємстві, створення безпечних умов праці згідно з вимогами міжнародної конвенції з основ безпеки та охорони праці ILO, ратифікованої Україною.
 
Разом з тим, зверталась увага на дотримання Принципів та Критеріїв FSC підприємницькими структурами, які залучаються до виконання лісогосподарських робіт на підприємствах, дотримання лісогосподарськими підприємствами технології лісозаготівель уздовж водотоків, недопущення їх захаращеності порубковими залишками, збереження Червонокнижних видів рослинного і тваринного світу, рідкісних та зникаючих видів під час виконання лісогосподарських заходів, дотримання інших принципів та критеріїв FSC згідно із затвердженим стандартом з лісової сертифікації.
 
Аудиторами SGS відзначено високий рівень соціального забезпечення працівників на підприємствах, ведення лісового господарства та ощадливого ставлення до охорони навколишнього природного середовища.
 
Проведення сертифікації лісогосподарських підприємств беззаперечно дало вагомий позитив у їх діяльності. Зокрема зросла екологічна свідомість та покращилась практика ведення лісового господарства і лісозаготівель, вдосконалюється рівень економічних, екологічних та соціальних стандартів лісового господарства до європейського рівня. Формується привабливий для споживачів імідж підприємств, результатом чого є довготермінове партнерство з покупцями сертифікованої лісопродукції за кордоном, а також дає доступ до нових ринків збуту, зокрема, країн ЄС, що висувають високі екологічні вимоги до лісопродукції.
 
Звернувши увагу на окремі вимоги FSC, можна зробити висновок, що ведення лісового господарства повинно враховувати інтереси громадських організацій та органів місцевого самоврядування. Для цього необхідно дотримуватись певних принципів.
ПРИНЦИП 1. На підприємстві повинна існувати публічно доступна політика, затверджена керівництвом, що забезпечує відповідність ведення лісового господарства принципам і критеріям стандарту FSC.
 
Адміністрація підприємства при формуванні щорічних планів лісогосподарських робіт має врахувати вимоги принципів та критеріїв FSC, у тому числі, на об’єктах природно-заповідного фонду. Підприємство повинно мати веб-сторінку, через яку інформувати місцеве населення, екологічні, громадські організації та органи місцевого самоврядування про плани роботи підприємства, брати участь у засіданнях органів державної влади та органів місцевого самоврядування, де повідомляти громадськість про діяльність підприємства. 
 
Місця культурного, історичного та релігійного значення (поховання, фортеці, залишки замків тощо), які зустрічаються в держлісфонді, мають бути визначені, описані та нанесені на карти у співпраці з зацікавленими сторонами (місцевим населенням, громадськими організаціями та органами місцевого самоврядування).
 
ПРИНЦИП 2. Підприємство разом з третіми сторонами, на які здійснюється вплив у результаті проведення лісогосподарських операцій, у відповідності до обсягів та інтенсивності господарської діяльності, повинно враховувати та оцінювати соціальний, культурний, економічний вплив господарської діяльності. 
 
Керівництво підприємства повинне співпрацювати з сільськими радами, районною радою та адміністрацією, іншими громадськими організаціями щодо вирішення проблемних питань, які виникають при здійсненні лісогосподарської діяльності та лісозаготівель. Сільські ради мають бути поінформовані про можливість ознайомлення з планами лісогосподарських заходів на їх території. Питання ведення лісогосподарської діяльності, звернення  повинні розглядатися на сесіях сільських, районних рад.
На підприємствах має бути список установ, організацій, інших зацікавлених сторін, з якими підприємство стикається у своїй  господарській діяльності.
 
ПРИНЦИП 3. Діяльність підприємств потребує моніторингу. Інформація про моніторинг, що проводиться, і його висновки мають бути доступними у формі, що уможливлює їх детальний перегляд і оцінку третіми сторонами (місцевим населенням, громадськими організаціями та органами місцевого самоврядування), в тому числі тими, що здійснюють сертифікацію.
Результати моніторингу лісів, інвентаризації лісових культур та природного поновлення, Червонокнижних, рідкісних та зникаючих видів, даних порушень вимог охорони праці мають бути задокументовані та доступними для перегляду.
 
Андрій МУСІЙОВСЬКИЙ,
головний спеціаліст відділу використання лісових ресурсів та охорони праці Держлісагентства України 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Top