ВІДКРИТІСТЬ, ПРОЗОРІСТЬ, ДІАЛОГ

Актуальні питання розвитку інтернет-ресурсів лісової галузі 
 
У жовтні 2014 року відбулося спільне засідання Комісії зі зв’язків із громадськістю Громадської ради при Держлісагентстві спільно зі спеціалістами, відповідальними за зв’язки з громадськістю та підтримку функціонування веб-сайтів облуправлінь лісового та мисливського господарства. Було схвалено проект Концепції розвитку інтернет-ресурсів Держлісагентства. В ній одне з центральних місць має займати створення веб-порталу агентства. Безпосередньо над вирішенням поставленого завдання працює Павло Кравець, експерт програми ENPI-FLEG II, директор Національного представництва FSC в Україні. Про це він розповів кореспонденту нашої газети.
 
– Павле Васильовичу, галузь лісового господарства перебуває на переломному етапі реформування, зокрема, пов’язаного з очікуваним об’єднанням підприємств, чим зумовлена актуальність Ваших пропозицій щодо розвитку інтернет-ресурсів Держліс­агентства України?
 
– На перший погляд здається, що усі інші питання, окрім майбутнього об’єднання підприємств галузі, зараз не на часі. Але варто проаналізувати, чим викликана ситуація, коли ідеологія реформування «зверху» для більшості є безальтернативною? Однією з причин вбачаю в закритості та непрозорості функціонування лісової галузі, слабкій взаємодії з громадськістю, недостатній роботі із засобами масової інформації, які власне й формують суспільну думку про ліси і лісове господарство країни в цілому. Відсутність або неповнота інформації призводить до заповнення цього штучного вакууму чутками, неправдивими і неперевіреними даними, до втрати довіри й формування негативного образу працівника лісового господарства. Як наслідок, жодне з рішень Верхов­ної Ради України та Уряду, як то заборона експорту деревини у круглому вигляді, чи катастрофічне скорочення фінансування галузі у 2016 році не отримало свого суспільного резонансу. Незважаючи на те, що йдеться не просто про втрату роботи сотень і тисяч працівників, але й про скорочення життєвого простору мільйонів громадян, руйнування природного каркасу інших природних ресурсів (земельних, водних, рекреаційних тощо). 
Не лише демонстрація відкритості, прозорості та готовності до діалогу, а й створення інструментів для спілкування є вкрай важливими на переломних етапах соціальних потрясінь і економічних викликів. Зрозуміло, що це не знімає усіх інших проблем галузі, але принаймні формує сприятливі атмосферу та умови, за яких можливо започатковувати діалог з групами представників різних, часом конфліктних, інтересів та шукати консенсусні рішення у лісовому секторі. Інтернет-ресурси, зокрема, веб-портал Державного агентства лісових ресурсів може стати одним із ефективних інструментів такої роботи.
 
– Власне з чого розпочалася Ваша робота? Хто був її ініціатором?
 
– Ця робота виконується Міжнародним союзом охорони природи (МСОП, IUCN) у рамках програми «Правозастосування та управління в лісовому секторі країн східного регіону дії європейського інструменту сусідства і партнерства-2» (ENPI-FLEG II), одним із компонентів якої є сприяння прозорості діяльності лісової галузі та поліпшення доступу до інформації про ліси і лісове господарство, починаючи з 2014 року. 
На підставі проведеної оцінки ефективності веб-сайтів органів управління лісовим господарством, зокрема, центрального і регіональних веб-сайтів Державного агентства лісових ресурсів, було засвідчено: відсутність єдиної політики і порядку побудови, організації та функціонування цих веб-сайтів; недостатній рівень доступу громадськості до інформаційних ресурсів щодо лісів і лісового господарства; слабкий розвиток інтерактивних засобів центрального та регіональних веб-сайтів галузі.
 
– Розкажіть, будь ласка, про створення веб-порталу докладніше.
 
– Учасниками вище згаданого засідання ініційовано створення робочої групи при Держлісагентстві, яка забезпечує розробку технічного завдання зі створення веб-порталу. До складу робочої групи увійшли представники центрального апарату Держлісагентства України, ВО «Укрдержліспроекту», ДП «Лісогосподарського Інноваційно-Аналітичного Центру», експерти програми FLEG II та науковці.
Нині робоча група працює над розробкою уніфікованої платформи веб-порталу, яка передбачає: формування єдиного інформаційного простору центрального і територіальних органів управління лісовим та мисливським господарством; уніфікацію структури та дизайну веб-сайтів центрального та територіальних органів управління лісовим та мисливським господарством; визначення вимог до системи управління контентом та підготовку пропозицій щодо хостингу та доменної структури веб-порталу; розробку структури і змісту відомостей про ліси та лісове господарство та іншої безпосередньо пов’язаної з галуззю інформації з використанням картографічних і мультимедійних матеріалів; забезпечення застосування сучасних інтерактивних сервісів з питань доступу до інформації та участі в управлінні лісовим господарством; визначення оптимального типу авторизації користувачів порталу залежно від рівня їх доступу; вибір поштового сервісу (або його розробка) для працівників галузі та інтеграція його з веб-порталом; розробку системи інформаційної безпеки веб-порталу та цілісності інформації.
Враховуючи зауваження і побажання представників неурядових громадських організацій, проектні рішення мають бути зорієнтовані на посилення комунікаційної складової веб-порталу. Зокрема передбачається: формування централізованої бази даних з питань лісового господарства (законодавство, нормативно-довідкові матеріали, статистичні та відомчі звіти, публікації тощо). Наявність відкритого доступу до пов­нотекстових документів сприятиме популяризації веб-порталу серед значної частини користувачів; використання сучасних інформаційних мережевих сервісів для залучення громадськості до ініціювання, обговорення, консультування з актуальних питань лісового господарства, підготовки нормативно-правових актів, вивчення громадської думки, громадського контролю тощо. Така система передбачатиме формування цільових груп користувачів порталу, зорієнтованих на реалізацію суспільних і приватних інтересів; розвиток соціальної мережі, з метою створення умов для спілкування активних користувачів, отримання оперативної реакції суспільних і професійних груп на події, заходи та ініціативи у системі Держліс­агентства, майданчик спілкування активної частини користувачів веб-порталу.
 
– Завдання, які Ви поставили перед собою, досить амбітні. Коли, на Вашу думку, вони можуть бути втілені? Чи не буде втрачений інтерес одразу після завершення проектного завдання?
 
– Так. Дійсно мета та завдання викладені у Концепції та закладені у першій редакції проекту технічного завдання, розраховані на кілька років. Зараз ми перебуваємо на початковому етапі реалізації. Попереду наступні етапи: громадських слухань технічного завдання; вибір розробника веб-порталу; його створення та наповнення контентом; навчання відповідальних працівників; підготовка інструктивних і методичних матеріалів тощо.
Переконаний у тому, що робота буде продовжена та підтримана працівниками лісової галузі та громадськістю. Вже сьогодні ми бачимо бажання низки обласних управлінь, наприклад, Львівського, Житомирського, Черкаського та інших, бути відкритішими та надавати громадськості більше інформації про ліси і лісове господарство, зокрема, місця і обсяги проведення рубок тощо. Таким чином потреба в інформації від суспільства лише буде зростати, а спроби її задоволення постійно наштовхуватимуться на необхідність проведення єдиної політики та уніфікованих підходів, які саме й пропонуються реалізувати через створення веб-порталу усієї галузі.
 

 

© “Природа і суспільство”

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Top